cường quốc thế giới

tin tức về cường quốc thế giới mới nhất

Mỹ không còn vai trò 'bá chủ', quốc gia nào sẽ thay thế?
 

30/06/2020

Những quốc gia kế thừa vai trò của Mỹ trong việc lãnh đạo thế giới có thể là Nga, Ấn Độ và Trung Quốc.