cuộc thi chống dịch

tin tức về cuộc thi chống dịch mới nhất

Phát động cuộc thi 'Check-in lan toả lá chắn kép'
 

04/11/2021

Bộ Y tế phát động cuộc thi “Check-in lan toả lá chắn kép” nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.