cung ứng

tin tức về cung ứng mới nhất

Cung ứng linh kiện kiểu OEM giúp Thaco hội nhập sâu hơn
 

13/08/2020

Là doanh nghiệp tiên phong phát triển công nghiệp hỗ trợ quy mô lớn, THACO đã và đang đẩy mạnh sản xuất và cung ứng linh kiện theo hình thức OEM cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.