Cục Bưu điện Trung Ương

tin tức về Cục Bưu điện Trung Ương mới nhất

Thông báo thi tuyển viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương
 

06/08/2021

Căn cứ Công văn số 2207/BTTTT-TCCB ngày 22/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương.