cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Oọc

tin tức về cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Oọc mới nhất

THILOGI mở tuyến vận chuyển quốc tế qua cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Oọc
 

18/08/2021

Ngay sau lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc, đội xe THILOGI đã vận chuyển, lưu thông hàng hóa, đánh dấu tuyến vận tải xuyên biên giới qua cặp cửa khẩu quốc tế mới này.