cty ty asanzo nhập hàng nước khác

tin tức về cty ty asanzo nhập hàng nước khác mới nhất

Bộ Công an trả lời về nghi vấn Công ty Asanzo nhập hàng nước khác gắn nhãn Việt Nam
 

26/06/2019

Liên quan đến nghi vấn Công ty Asanzo nhập hàng nước khác gắn nhãn Việt Nam,Trung tướng Lương Tam Quang cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thu thập tài liệu, xác minh những nghi vấn có liên quan đến Asanzo”.