cpđt

tin tức về cpđt mới nhất

Việt Nam có nhiều doanh nghiệp Viễn thông, CNTT đủ sức làm Chính phủ điện tử
 

13/02/2020

Việt Nam có nhiều doanh nghiệp Viễn thông, Công nghệ Thông tin lớn mạnh có đủ sức làm Chính phủ điện tử (CPĐT). Đây là thuận lợi rất lớn để xây dựng thành công CPĐT tại Việt Nam.