Covdi-19

tin tức về Covdi-19 mới nhất

Hải Dương có 4 ổ dịch lớn
 

16/02/2021

Theo Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 tỉnh Hải Dương, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 04 ổ dịch lớn: Chí Linh, Cẩm Giàng, Kinh Môn và Nam Sách.