Công tác lồng ghép BĐG trong xây dựng pháp luật vẫn mang tính hình thức

16/63 tỉnh thành chưa ký kết chương trình PBGDPL, TGPL, TVPL, HGCS; công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật vẫn còn hình thức, chưa có hiệu quả thực chất, chưa phát huy được vai trò, thế mạnh của các bên...

 

Phụ nữ phạm tội có xu hướng gia tăng phần nhiều hạn chế về pháp luật (Ảnh minh họa) 

Đây là thông tin được công bố tại buổi tổng kết Chương trình phối hợp số 14/CTPH-BTP-HLHPNVN về việc đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), trợ giúp pháp lý (TGPL), tư vấn pháp luật (TVPL) cho phụ nữ, hòa giải cơ sở (HGCS) và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2013-2017 giữa Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Tư pháp.

Bà Nguyễn Thanh Cầm, Trưởng ban chính sách – Luật pháp, Hội LHPNVN, đã báo cáo về công tác tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp số 14/CTPH-BTP-HLHPNVN. Cụ thể, hằng năm giữa HLHPNVN và Bộ Tư pháp đều phối hợp rà soát danh sách báo cáo viên pháp luật Trung ương. Theo đó, đến năm 2017, Hội LHPNVN đã có 21 báo cáo viên pháp luật cấp Trung ương, còn tại các địa phương, hiện nay có trên 408.899 hội viên phụ nữ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở…

Do đó, tại các địa phương cũng hạn chế được tình trạng bất bình đẳng giới, phòng chống các vụ bạo lực gia đình, phòng chống buôn bán người; giải quyết được nhiều vụ việc phức tạp, dây dưa kéo dài, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em.

Tuy nhiên, trong 5 năm thực hiện Chương trình vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như:  16/63 tỉnh thành chưa ký kết chương trình PBGDPL, TGPL, TVPL, HGCS; công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật vẫn còn hình thức, chưa có hiệu quả thực chất, chưa phát huy được vai trò, thế mạnh của các bên...

Các cán bộ hội vẫn còn lúng túng, gặp nhiều khó khăn trong thực hiện chương trình, tra cứu văn bản, tham gia xây dựng, giám sát cũng như phản biện xã hội… Việc TGPL miễn phí cho phụ nữ bằng hình thức tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng còn thấp so với nhu cầu thực tế.

Huyền Anh
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều