công nghệ vi tảo

tin tức về công nghệ vi tảo mới nhất

Độc đáo xử lý nước thải thủy sản bằng công nghệ nuôi trồng vi tảo của sinh viên Bách khoa
 

17/12/2020

Công trình “Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng công nghệ nuôi trồng vi tảo” đã giải Nhất cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng kinh doanh mới tại Việt Nam”.