cõng hàng

tin tức về cõng hàng mới nhất

Quảng Nam huy động hơn 300 người gùi cõng 8 tấn lương thực vào Phước Sơn
 

02/11/2020

Ngày 1/11, tỉnh Quảng Nam huy động hơn 300 người gùi cõng hàng cứu trợ vào tiếp tế cho người dân xã Phước Thành (huyện Phước Sơn) bị mưa lũ tắc đường, cô lập dài ngày.