cộng điểm bằng lái

tin tức về cộng điểm bằng lái mới nhất

Cần làm rõ 28 lỗi vi phạm bị trừ điểm giấy phép lái xe là gì
 

07/09/2020

Để tránh tình trạng 'mua điểm' hoặc xin không bị trừ điểm, cần phải có quy định rõ ràng hơn về số điểm, cách cộng/trừ điểm và cách thức quản lý điểm số của bằng lái xe.