cổng dịch vụ công quốc gia

tin tức về cổng dịch vụ công quốc gia mới nhất

VietinBank tiên phong trong thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
 

23/09/2020

VietinBank vinh dự được lựa chọn là ngân hàng thương mại tiên phong phối hợp cùng Văn phòng Chính phủ (VPCP), Kho bạc Nhà nước (KBNN) và các cơ quan Bộ ngành triển khai Giải pháp thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (Cổng DVCQG).

Những điều cần biết về Cổng Dịch vụ công Quốc gia
icon

Theo tính toán chi phí xã hội thực hiện 8 nhóm dịch vụ công, giả định với số lượng giao dịch như năm 2018, việc chuyển từ phương thức trực tiếp sang trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ tiết kiệm được 4.222 tỷ đồng/năm.