công dân

tin tức về công dân mới nhất

Việt Nam cần thúc đẩy sự học suốt đời trong nhân dân
 

01/05/2022

Theo Hội Khuyến học Việt Nam, trong những năm qua, Hội cùng Bộ GD&ĐT đã có nhiều cố gắng triển khai các nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập nhưng kết quả vẫn chưa được như mong muốn.