công dân học tập

tin tức về công dân học tập mới nhất

Phú Thọ: Phấn đấu mô hình “Công dân học tập” đạt trên 80%
 

20/05/2022

Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ cho biết năm 2022 sẽ phấn đấu đạt tỷ lệ tập hợp hội viên toàn tỉnh 33,5%; nâng tỷ lệ các mô hình học tập cao hơn từ 1-2% so với năm 2021, riêng mô hình “Công dân học tập” đạt trên 80%.