con người

tin tức về con người mới nhất

Trái đất sẽ ra sao nếu con người đột nhiên biến mất hoàn toàn?
 

18/10/2020

Bạn có băn khoăn điều gì xảy ra khi con người đột nhiên biến mất khỏi quả địa cầu không?