con mồi

tin tức về con mồi mới nhất

Báo nhát chết đứng im nhìn đại bàng giành mồi
 

26/07/2020

Một con báo đứng ở cái cây gần đó nhìn đại bàng tranh mồi mà không dám tiến tới.