con chồng

tin tức về con chồng mới nhất

Dì ghẻ, mẹ kế và mẹ... vẫn là một người ấy
 

17/11/2020

Người ta thường nói “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng” nhưng với tôi, tôi đã có một người mẹ kế vô cùng tuyệt vời.