con chảnh

tin tức về con chảnh mới nhất

Phải làm sao khi con khinh khỉnh lúc về quê chúc Tết họ hàng?
 

13/02/2021

Nói nhiều về thái độ của con khi về quê, con không tiếp thu, thay đổi mà còn khùng lên: 'Sao bố mẹ cứ bắt con phải sống theo ý người khác? Con không thích chuyện là không thích. Có thế thôi mà cứ cật vấn mãi'.