cơn bão số 5

tin tức về cơn bão số 5 mới nhất

WMO sắp hết tên để đặt cho bão năm 2020
 

17/09/2020

Các cơn bão trong năm ở khu vực Đại Tây Dương thường có tên bắt đầu theo thứ tự bảng chữ cái. Tuy nhiên, danh sách tên năm nay đã gần cạn kiệt.