cổ phiếu vua

tin tức về cổ phiếu vua mới nhất

Cổ phiếu “vua” có còn hấp dẫn trong những tháng cuối năm?
 

04/09/2021

Sau 6 tháng đầu năm tăng trưởng mạnh mẽ, nhóm cổ phiếu ngân hàng liên tiếp bị điều chỉnh và có sự phân hóa rõ rệt kể từ đầu tháng 7 đến nay.