cmcn

tin tức về cmcn mới nhất

Nghị quyết 52: “Mở toang” cánh cửa cho nền kinh tế số
 

04/10/2019

Nghị quyết 52/NQ-TW ra đời rất đúng lúc, thể hiện rõ trí tuệ, tầm nhìn, bản lĩnh, khát vọng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc chủ động, tích cực tham gia CMCN lần thứ tư.