chuyển đổi số quốc gia

tin tức về chuyển đổi số quốc gia mới nhất

Chuyển đổi số quốc gia: Cơ hội và thách thức cho Việt Nam
 

06/06/2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.