chuyển dịch

tin tức về chuyển dịch mới nhất

Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang xem xét chuyển dịch cơ sở sản xuất sang Việt Nam
 

08/09/2020

Theo khảo sát của JETRO, nhiều DN Nhật Bản cho biết đang xem xét chuyển dịch cơ sở sản xuất sang Việt Nam. Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các DN đầu tư vào Việt Nam; hỗ trợ Việt Nam trong điều kiện bình thường mới.