Đổi mới phương pháp giáo dục văn hóa ứng xử học đường ở Bắc Ninh

Ngành giáo dục Bắc Ninh đề ra mục tiêu thực hiện tốt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trường học” trong đó có đổi mới nội dung và phương pháp tuyên truyền.

Về đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học, ngành giáo dục Bắc Ninh nhận định, đối với cơ sở giáo dục mầm non cần giáo dục trẻ em ý thức, hành vi ứng xử phù hợp với độ tuổi (lễ phép, kính trọng, yêu thương thầy, cô giáo, ông bà, cha mẹ; yêu quý anh, chị, em, bạn bè, thật thà, mạnh dạn, hồn nhiên, yêu cái đẹp); kỹ năng tự phục vụ (ăn uống, tự vệ sinh thân thể...).

Đối với giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống như văn hóa xếp hàng nơi công cộng, triển khai nguyên tắc tự giáo dục (tự phục vụ) trong các hoạt động liên quan (thư viện, căn tin, trực nhật...) và các hoạt động trải nghiệm 4 sáng tạo để rèn luyện phẩm chất nhân ái, tôn trọng, sống đoàn kết và có trách nhiệm với mọi người xung quanh.

Đổi mới phương pháp giáo dục văn hóa ứng xử học đường ở Bắc Ninh
Ảnh minh họa

Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp giáo dục nâng cao năng lực ứng xử văn hóa; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật; lối sống nghĩa tình, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội thông qua việc tự học; lồng ghép việc rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp vào các chương trình, hoạt động giáo dục phù hợp với cấp học, lứa tuổi và trình độ…

Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học; phương pháp trải nghiệm sáng tạo, các hoạt động giáo dục ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn hóa của người học; giáo dục kiến thức pháp luật, giáo dục công dân.

 

Cùng với đó, thực hiện hiệu quả công tác của tổ tư vấn tâm lý học đường; phát huy vai trò hướng dẫn về ứng xử văn hóa của học sinh khóa trên, đội ngũ cán bộ lớp, chi Đoàn, chi Đội đối với các học sinh khóa sau.

Hằng năm, tổ chức các hoạt động thi đua xây dựng trường học văn hóa, văn hóa ứng xử, thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh; khuyến khích học sinh, học viên tham gia tuyên truyền về trường học văn hóa, những hành vi ứng xử đẹp.

Đồng thời tăng cường giáo dục, định hướng, giáo dục kỹ năng sống để học sinh, học viên sử dụng có trách nhiệm và hiệu quả khi sử dụng mạng xã hội trong học tập, rèn luyện, thể hiện ứng xử văn hóa trong môi trường mạng Internet.

Hoàng Thanh

 
List comment
 
 
Vĩnh Long: Phấn đấu 100% trường học đạt tiêu chuẩn môi trường văn hóa
icon

Giai đoạn tiếp theo Vĩnh Long phấn đấu 100% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.