Ưu tiên xây dựng thôn buôn NTM tại 4 xã khu vực biên giới của Đắk Lắk

Trong năm 2019, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 4970 về việc triển khai thực hiện thôn, buôn nông thôn mới (NTM) trên địa bàn 4 xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới thuộc 2 huyện Buôn Đôn, Ea Súp giai đoạn 2019-2020.

Du lịch cộng đồng là một điểm mạnh của đồng bào dân tộc thiểu số tại Buôn Đôn

Chú trọng xây dựng NTM ở các xã biên giới

Theo đó, Kế hoạch 4970 được áp dụng thực hiện trên địa bàn 51/51 thôn, buôn thuộc 4 xã gồm: xã Krông Na (huyện Buôn Đôn), các xã Ia Rvê, xã Ia Lốp và xã Ea Bung (huyện Ea Súp), để tăng dần tỷ lệ bình quân đạt chuẩn tiêu chí thôn, buôn NTM hàng năm. Trong đó, UBND tỉnh Đắk Lắk ưu tiên chỉ đạo, hỗ trợ đối với các thôn, buôn đăng ký đạt chuẩn NMT đến năm 2020.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, việc triển khai xây dựng thôn, buôn NTM trên địa bàn 4 xã nói trên ở giai đoạn 2019-2020 nhằm phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân, tạo ra các thôn, buôn có kinh tế hộ phát triển; có mô hình sản xuất, kinh doanh, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; có cảnh quan, môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; an ninh trật tự được bảo đảm…

Để thực hiện Bộ tiêu chí này, UBND tỉnh Đắk Lắk xác định, sẽ ưu tiên tập trung nguồn vốn ngân sách Nhà nước các cấp, triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, dự án đang triển khai trên địa bàn, huy động tham gia đóng góp của cộng đồng dưới nhiều hình thức như ngày công, vật liệu, hiện vật…

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu, đến cuối năm 2019, 100% các thôn, buôn thành lập được Ban Phát triển thôn, buôn hoạt động theo quy chế do cộng đồng bầu và được UBND xã công nhận; 100% cán bộ xã, Bí thư Chi bộ thôn, buôn, Trưởng thôn, buôn và người có uy tín trong cộng đồng được đào tạo, tập huấn để triển khai các nội dung của Đề án và kỹ năng phát triển cộng đồng.

Đến năm 2020, các xã nói trên phải có mô hình sản xuất, kinh doanh tập trung, hiệu quả gắn với liên kết vùng nguyên liệu của thôn, buôn theo định hướng của Chương trình mỗi xã một sản phẩm hoặc mô hình phát triển du lịch cộng đồng; Một số công trình hạ tầng thiết yếu cấp thôn, buôn phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân (giao thông, thủy lợi, điện, cơ sở vật chất văn hóa, công trình thu gom rác thải, công trình cấp nước sạch, công trình giáo dục...) đạt chuẩn theo quy định.

Ngoài ra, các xã phấn đấu đạt 35,3% số thôn, buôn được công nhận đạt chuẩn NTM theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Nhiều phương án hỗ trợ

 

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, lực lượng chức năng các cấp sẽ có nhiều phương pháp, nội dung hỗ trợ 4 xã biên giới nói trên thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng thôn, buôn NTM.

Trong đó, các nội dung hỗ trợ trực tiếp như: Hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất tập trung liên kết gắn với vùng nguyên liệu, phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương. Tổ chức nhân rộng những mô hình này trên cơ sở phát triển các sản phẩm đặc trưng, tạo lợi thế riêng của từng địa phương theo Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); phát triển mô hình làng du lịch sinh thái, văn hóa cộng đồng.

Việc xây dựng NTM tại huyện Ea Súp còn đối mặt rất nhiều khó khăn

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị liên quan còn có các nội dung hỗ trợ lồng ghép như: Nâng cao năng lực cộng đồng, tập huấn các kỹ năng phát triển cộng đồng cho Ban phát triển thôn, người có uy tín trong cộng đồng; đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với mô hình, yêu cầu cụ thể và phù hợp với nhu cầu của thị trường.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu, các đơn vị phải tăng cường tổ chức tuyên truyền, thông tin sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa, giúp người dân thấy được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí thôn, buôn NTM. Đồng thời, nâng cao nhận thức cho cộng đồng tại các thôn, buôn về xây dựng NTM, phát huy vai trò chủ thể, tinh thần chủ động vươn lên của người dân và cộng đồng, để người dân hiểu rõ xây dựng NTM là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc.

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các đơn vị chú trọng đẩy mạnh những giải pháp khích lệ cán bộ, người dân tự giác tham gia, tạo động lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu thông qua các hình thức thi đua, khen thưởng kịp thời. Đẩy mạnh thực hiện, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; “Nhà sạch, vườn đẹp”; “Giỏ rác đồng ruộng”; “Tiếng kẻng an ninh”... ở những thôn, buôn khó khăn, vùng biên giới để góp phần thực hiện mục tiêu đề ra.

Đối với UBND huyện Buôn Đôn, huyện Ea Súp, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu, các đơn vị này phải khẩn trương chỉ đạo Văn phòng Điều phối NTM huyện, UBND các xã tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng ở các thôn, buôn làm cơ sở để xây dựng Kế hoạch thôn, buôn đạt chuẩn NTM đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Đồng thời, chủ động bố trí, biệt phái, tăng cường cán bộ có năng lực, tâm huyết của huyện hỗ trợ cho các xã thuộc phạm vi Đề án.

Đối với lãnh đạo UBND 4 xã khó khăn, thuộc vùng biên giới nói trên, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu, phải quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách Nhà nước các cấp hỗ trợ. Tập trung lãnh đạo, xây dựng thôn, buôn đạt chuẩn NTM. Rà soát thực trạng, xây dựng kế hoạch thôn, buôn đạt chuẩn NTM trên địa bàn; chọn một số thôn làm điểm của xã để làm cơ sở đánh giá, nhân rộng khi có điều kiện. Tổ chức họp dân, vận động nhân dân tự nguyện đóng góp ngày công, vật tư... để xây dựng thôn đạt chuẩn NTM…

“Trong quá trình thực hiện, nếu địa phương gặp khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền thì tổng hợp, báo cáo gửi về Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NMT tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh và UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định”, Kế hoạch của UBND tỉnh Đắk Lắk nêu rõ.

Tiến Thoại - Phương Liên
 
List comment
 
 
Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Nga về ứng phó với dịch Covid-19
icon

RIA đưa tin, hôm 17/6, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã cùng Ngoại trưởng các nước ASEAN và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dự Hội nghị trực tuyến Đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Nga về ứng phó với dịch Covid-19.

 
 
WTO chính thức công nhận đóng gói bao bì thuốc lá trơn
icon

Bao bì theo tiêu chuẩn được áp dụng nhằm giảm sử dụng thuốc lá, loại bỏ hình thức quảng cáo trên bao bì thuốc lá và tăng sự chú ý đến các cảnh báo về sức khỏe bằng hình ảnh.

 
 
Ninh Thuận: Tuyên truyền phòng chống mua bán người phải đa dạng, thiết thực, hiệu quả
icon

Công tác thông tin, tuyên truyền ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong việc phòng, chống mua bán người ở các địa phương trên cả nước nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, nâng cao ý thức cảnh giác trên môi trường internet, mạng xã hội.

 
 
Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận lời mời thăm chính thức Việt Nam
icon

RIA đưa tin, hôm 11/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

 
 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
icon

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), chiều 17/5, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn).

 
 
Nghệ An chuẩn bị lễ Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
icon

Đến nay các nhiệm vụ, công việc được phân công theo Kế hoạch đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai, tiến độ các công việc đã hoàn thành.

 
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
icon

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), tối 18/5, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn.

 
Vĩnh Phúc: Mục tiêu 50% người dân tiếp cận pháp luật về phòng chống mua bán người
icon

Tỉnh Vĩnh Phúc đặt ra nhiều mục tiêu để thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2020. Trong đó, 100% tuyến, địa bàn trọng điểm về mua bán người được áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn.  

 
Đồng Nai: Hàng loạt hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2020
icon

Nhiều khẩu hiệu sẽ được tỉnh Đồng Nai tuyên truyền để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người như: “Chung tay phòng, chống nạn mua bán người”, “Phòng, chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội”…

 
Đồng Nai chưa phát hiện vụ mua bán người nào trong Quý 1/2020
icon

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, công tác triển khai phòng chống mua bán người, cũng như quá trình thực hiện công tác hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán còn nhiều khó khăn, vướng mắc.