Tinh gọn bộ máy, giảm hàng trăm lãnh đạo, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính

Báo cáo của Bộ Nội vụ tại Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Nội vụ cho thấy, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 đã đạt nhiều kết quả quan trọng...

Nhờ đó đã giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tác động tích cực đến hành động của chính quyền các cấp, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cấp chính quyền, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Năm 2019, Việt Nam xếp vị trí thứ 67/141 quốc gia, tăng 10 bậc so với năm 2018, theo kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu do Diễn đàn kinh tế thế giới thực hiện.

 

Tinh gọn bộ máy, giảm hàng trăm lãnh đạo

Đáng lưu ý, các Bộ, ngành, địa phương thường xuyên rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc, điển hình là Bộ Tài chính đã cắt giảm 63 phòng, ban và 193 Chi cục thuế tại Cục thuế cấp tỉnh, giảm 1.792 Đội thuế thuộc Chi cục thuế cấp huyện; cắt giảm 143 phòng thuộc Kho bạc nhà nước cấp huyện, giảm 48 đơn vị cấp tổ, đội; giảm 12 Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan cấp tỉnh. Bộ Giao thông vận tải đã giảm được 32 tổ chức cấp phòng trở lên. Tỉnh Cao Bằng đã cắt giảm 95 đầu mối tổ chức hành chính, qua đó, giảm 144 vị trí lãnh đạo; cắt giảm 158 đơn vị sự nghiệp công lập, qua đó, giảm được 474 vị trí lãnh đạo.

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tính đến ngày 25/12/2019, Bộ Nội vụ đã tổ chức họp thẩm định được 42/45 tỉnh, thành phố; Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 21 tỉnh/thành phố.

Đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính có tính đột phá

Các bộ, ngành, địa phương đã ban hành/tham mưu ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, qua đó, cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý, điển hình là: Bộ Tài chính đã bãi bỏ 49 TTHC, sửa đổi, bổ sung 23 TTHC và ban hành mới 38 TTHC; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cắt giảm, đơn giản hóa 108 TTHC; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã bãi bỏ, đơn giản hóa 251 điều kiện kinh doanh. Tại địa phương, tỉnh Long An đã rút ngắn thời gian giải quyết của 23 TTHC so với quy định. Tỉnh Cà Mau rút ngắn ít nhất 10% thời gian giải quyết so với quy định đối với 172 TTHC.

Các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực kiện toàn tổ chức và sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc để nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. Có 05 bộ, ngành đã thành lập Bộ phận Một cửa tập trung để tiếp nhận và giải quyết TTHC; có 55/63 địa phương đã thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh. 

Năm 2019, Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử (TTĐT) Chính phủ đã tiếp nhận 1.595 phản ánh, kiến nghị; đã chuyển xử lý đối với 1.177 phản ánh, kiến nghị; đến nay, có 891 phản ánh, kiến nghị được trả lời và công khai trên Cổng TTĐT Chính phủ.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt biên chế công chức năm 2020, với tổng biên chế là 253.517 người, giảm 8.68% so với năm 2015. Bộ Nội vụ đã thẩm định biên chế sự nghiệp của 63 tỉnh, 20/22 bộ, cơ quan và 08 cơ quan thuộc Chính phủ, với tổng biên chế sự nghiệp bộ, ngành Trung ương là 143.943 người (giảm 11,85%) và địa phương là 1.750.081 (giảm 4,26%) so với năm 2015.

Triển khai thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý theo quy định tại Kết luận số 202-TB/TW ngày 26/5/2015 của Bộ Chính trị, thống kê ban đầu, 09/14 cơ quan Trung ương và 17/22 địa phương đã tổ chức thi tuyển được nhiều chức danh cán bộ, lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở và cấp phòng. Bộ Nội vụ đang triển khai sơ kết, đánh giá để có cơ sở đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả việc thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở và cấp phòng trong thời gian tới.

Năm 2019 là năm hiện đại hóa hành chính có tính đột phá, Văn phòng Chính phủ chính thức khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia, kết nối liên thông để gửi, nhận văn bản điện tử giữa 95/95 cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (Hệ thống e-cabinet) chính thức được đưa vào sử dụng, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ. Chính phủ đã khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia; 08 nhóm dịch vụ công được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; ước tính, tổng số tiền tiết kiệm được từ việc xử lý hồ sơ trực tiếp sang trực tuyến là khoảng 4.222 tỷ đồng.

Các Bộ, ngành Trung ương đang cung cấp 1.736 dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3, 4; 1.046 DVC có phát sinh hồ sơ, đạt 60.25%. Các địa phương đang cung cấp 49.412 DVC trực tuyến mức độ 3 và 4; 11.415 DVC có phát sinh hồ sơ, đạt tỷ lệ 23.10%. Các lĩnh vực có nhiều hồ sơ được xử lý trực tuyến là giao thông vận tải, tư pháp, thuế, hải quan, đăng ký kinh doanh và bảo hiểm xã hội. Năm 2019, cả nước có 14.505.494 lượt hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, trong đó, dịch vụ tiếp nhận hồ sơ là 2.175.824 lượt, dịch vụ trả kết quả là 12.329.670 lượt.

 
List comment
 
 
WTO chính thức công nhận đóng gói bao bì thuốc lá trơn
icon

Bao bì theo tiêu chuẩn được áp dụng nhằm giảm sử dụng thuốc lá, loại bỏ hình thức quảng cáo trên bao bì thuốc lá và tăng sự chú ý đến các cảnh báo về sức khỏe bằng hình ảnh.

 
 
Ninh Thuận: Tuyên truyền phòng chống mua bán người phải đa dạng, thiết thực, hiệu quả
icon

Công tác thông tin, tuyên truyền ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong việc phòng, chống mua bán người ở các địa phương trên cả nước nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, nâng cao ý thức cảnh giác trên môi trường internet, mạng xã hội.

 
 
Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận lời mời thăm chính thức Việt Nam
icon

RIA đưa tin, hôm 11/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

 
 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
icon

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), chiều 17/5, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn).

 
 
Nghệ An chuẩn bị lễ Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
icon

Đến nay các nhiệm vụ, công việc được phân công theo Kế hoạch đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai, tiến độ các công việc đã hoàn thành.

 
 
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
icon

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), tối 18/5, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn.

 
Vĩnh Phúc: Mục tiêu 50% người dân tiếp cận pháp luật về phòng chống mua bán người
icon

Tỉnh Vĩnh Phúc đặt ra nhiều mục tiêu để thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2020. Trong đó, 100% tuyến, địa bàn trọng điểm về mua bán người được áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn.  

 
Đồng Nai: Hàng loạt hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2020
icon

Nhiều khẩu hiệu sẽ được tỉnh Đồng Nai tuyên truyền để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người như: “Chung tay phòng, chống nạn mua bán người”, “Phòng, chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội”…

 
Đồng Nai chưa phát hiện vụ mua bán người nào trong Quý 1/2020
icon

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, công tác triển khai phòng chống mua bán người, cũng như quá trình thực hiện công tác hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán còn nhiều khó khăn, vướng mắc.  

 
Khám phá Cần Thơ - Châu Đốc bằng du thuyền 4 sao
icon

Không chỉ như một resort nổi trên sông Mekong với ẩm thực cao cấp, cơ sở vật chất tiêu chuẩn quốc tế, du thuyền Victoria Mekong đặt mục tiêu kết nối hành khách với các điểm đến và văn hóa địa phương…