Tỉnh Bạc Liêu có 9.836 kWp điện mặt trời mái nhà

9.836 kWp là tổng công suất điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, lũy kế đến hết tháng 10/2020.

Tỉnh Bạc Liêu có 9.836 kWp điện mặt trời mái nhà

Theo Công ty Điện lực Bạc Liêu (PC Bạc Liêu), lũy kế đến hết tháng 10 năm 2020, toàn Công ty phát triển được 574 khách hàng, với tổng công suất 9.836 kWp, chiếm tỷ lệ 218,6% so với kế hoạch năm 2020 Tổng công ty giao. Tổng sản lượng phát ra từ hệ thống ĐMTMN là hơn 5,6 triệu kWh, trong đó sản lượng điện bán cho Điện lực là hơn 3 triệu kWh, sản lượng điện khách hàng tự sử dụng là 2,5 triệu kWh.

Toàn Công ty đã thực hiện lắp đặt ĐMTMN nội bộ tại các Điện lực, trạm 110 kV, nhà Điều hành Công ty được 12 vị trí, với tổng công suất là 565,9 kWp. Tổng sản lượng phát ra từ hệ thống ĐMTMN là 655 nghìn kWh, trong đó sản lượng phát lên lưới là 352 nghìn kWh, sản lượng điện nội bộ sử dụng là 303 nghìn kWh.

 

Nhằm phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà trên địa bàn, PC Bạc Liêu đã nỗ lực tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm cung cấp thông tin đến hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp biết và tham gia lắp đặt, sử dụng hệ thống ĐMTMN.

Ngân Giang

Chủ đề :

điện mặt trời

 
List comment