Thêm 34 khách hàng ở Bắc Giang lắp đặt điện mặt trời mái nhà

Trong tháng 11, Cty Điện lực Bắc Giang đã phát triển thêm được 34 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà.

 Theo Công ty Điện lực Bắc Giang, tháng 11/2020, toàn tỉnh có 34 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 1.047,38 kWp. Tổng sản lượng điện mặt trời mái nhà phát lên lưới là 280.491 kWh với số tiền điện trước thuế là 554 triệu đồng.

Lũy kế từ khi triển khai đến tháng 11/2020, toàn PCBG đã có 508 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà với tổng công suất lắp đặt là 7.948 kWp. Tổng sản lượng điện mặt trời mái nhà phát lên lưới lũy kế 11 tháng năm 2020 là 1.620.088 kWh, số tiền điện trước thuế là 3,25 tỷ đồng.

 

H. Anh 

 
List comment