Hà Nội: Ưu tiên sử dụng năng lượng điện mặt trời và điện rác cho phát điện

 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu, ngày 18/11 vừa ban hành kế hoạch về phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Hà Nội: Ưu tiên sử dụng năng lượng điện mặt trời và điện rác cho phát điện
Phấn đấu đến năm 2025, tổng công suất nguồn điện năng mặt trời của Hà Nội ước đạt khoảng 100MWp.

Tiến tới tự chủ một phần về nguồn cung ứng

Hà Nội ban hành văn bản này nhằm mục tiêu phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo góp phần đáp ứng nhu cầu cung cấp điện đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường.

Đồng thời, Hà Nội cũng đặt mục tiêu ưu tiên phát điện mặt trời phù hợp với khả năng bảo đảm an toàn hệ thống với giá thành điện năng hợp lý. Khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN), trên mặt nước, thí điểm mô hình phù hợp cho Thành phố.

Xây dựng các chính sách hỗ trợ và cơ chế đột phá cho phát triển điện mặt trời phù hợp với điều kiện đặc thù của Thủ đô Hà Nội. Tăng cường phát triển các nguồn điện từ rác thải sinh hoạt và chất thải rắn khuyến khích đầu tư phát triển điện sinh khối đồng phát.

Ngoài ra, kế hoạch cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể như: Thành phố sẽ xây dựng hoàn thiện các cơ chế, chính sách đột phá để khuyến khích và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo phù hợp với đặc thù Thủ đô, tiến tới tự chủ một phần về nguồn cung ứng toàn diện trên địa bàn.

Ưu tiên sử dụng năng lượng điện mặt trời với điện rác cho phát điện, khuyến khích đầu tư xây dựng các nhà máy điện sử dụng rác thải đô thị, sinh khối và chất thải rắn đi đôi với công tác bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế tuần hoàn.

Qua đó, các cơ quan chức năng sẽ đánh giá chi tiết tiềm năng năng lượng điện mặt trời mái nhà và tác động đối với lưới điện phân phối, đánh giá tiềm năng năng lượng gió, thuỷ điện trên địa bàn thành phố Hà Nội từ đó đề xuất chiến lược phát triển các dạng năng lượng này cho Thành phố.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt khoảng 1% trong đó tổng công suất nguồn điện năng mặt trời ước đạt khoảng 100MWp (triển khai lắp đặt đồng bộ điện mặt trới mái nhà tại các chung cư thấp tầng, toà nhà cao tầng của TP) và điện rác khoảng 150MW phù hợp với tiềm năng, đặc thù của Thành phố.

 

Ưu tiên sử dụng năng lượng điện mặt trời và điện rác cho phát điện, khuyến khích đầu tư xây dựng các nhà máy điện sử dụng rác thải đô thị, sinh khối và chất thải rắn đi đôi với công tác bảo vệ môi trường.

​Đánh giá tiềm năng năng lượng gió, thủy điện trên địa bàn thành phố Hà Nội, đề xuất chiến lược phát triển các dạng năng lượng này cho Thành phố.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng đặt mục tiêu ưu tiên phát điện mặt trời phù hợp với khả năng đảm bảo an toàn hệ thống với giá thành điện năng hợp lý; Khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà trên mặt nước, thí điểm mô hình phù hợp cho Thành phố; Tăng cường phát triển các nguồn điện tử rác thải sinh hoạt và chất rắn; Khuyến khích đầu tư phát triển điện sinh khối đồng phát.; Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về lợi ích, sự cần thiết về phát triển các dự án điện rác và điện mặt trời trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển hệ thống điện năng lượng mặt trời

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Sở Công Thương là đơn vị chủ trì thực hiện quản lý nhà nước về hoạt đông liên quan đến phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật hiện hành. Sở Công Thương cũng được giao theo dõi, giám sát, kiểm tra thực hiện các dự án điện năng lượng tái tạo trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời, cơ quan này cũng phải chịu trách nhiệm thẩm định dự án điện năng lượng tái đầu tư trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng và các quy định liên quan khác; Nghiên cứu xây dựng triển khai thực hiện Đề án khuyến khích các hộ dân, nhà trường trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng cường đầu tư, lắp đặt hệ thống chiếu sáng đèn LED sử dụng năng lượng gió kết hợp năng lượng mặt trời.

Ngoài ra, Sở Công Thương  phối hợp với các Sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế đặc thù của Thành phố nhằm khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Và tham mưu cho UBND TP ban hành quy định việc lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách để đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo các trụ sở cơ quan ban, ngành, UBND các cấp, công an các phường, trạm y tế, trường học… để khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo trên địa bàn Thành phố.

N. Huyền 

Chủ đề :

điện mặt trời

 
List comment