Điện Biên: 68 khách hàng đăng ký bán điện mặt trời mái nhà

Tính đến hết tháng 5/2020, toàn tỉnh Điện Biên có 68 khách hàng lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà phục vụ sinh hoạt gia đình và bán phần điện dư cho ngành điện, với tổng công suất đạt hơn 1.244kWp, sản lượng đạt 87.075 kWh/tháng.

Công ty Điện lực Điện Biên (PC Điện Biên) cho biết, tính đến hết tháng 5/2020, toàn tỉnh Điện Biên có 68 khách hàng lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà phục vụ sinh hoạt gia đình và bán phần điện dư cho ngành Điện, với tổng công suất đạt hơn 1.244kWp, sản lượng đạt 87.075 kWh/tháng.

Để khuyến khích khách hàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, PC Điện Biên đã chủ động tư vấn, phối hợp khảo sát lắp đặt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình có nhu cầu lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà và bán sản lượng điện dư cho ngành Điện.

Theo tính toán, với 1kWp điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại khu vực phía Bắc, mỗi tháng sẽ sản xuất trung bình khoảng 100 – 120kWh, 1kWp điện mặt trời cần diện tích mái nhà trống để lắp đặt khoảng 6m², suất đầu tư cho 1kWp là từ 13 triệu đến 16 triệu.

 

Việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà còn tăng lợi ích cho các hộ gia đình như: Giảm chi phí hóa đơn tiền điện hàng tháng; tăng thu nhập nhờ bán lại sản lượng điện dư không dùng hết cho ngành Điện với mức giá hấp dẫn trong dài hạn; chống nóng hiệu quả cho mái nhà; góp phần bảo vệ môi trường...

PV

Chủ đề :

điện mặt trời

 
List comment