Đến năm 2025, Quảng Nam phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng 4,7%

Đến năm 2025, Quảng Nam phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng 4,7% mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu năng lượng trên toàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025; giảm tổn thất điện năng dưới 4,3%.

Ngày 15/12, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định về Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2020 - 2025.

Kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học công nghệ và phát triển sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển đổi thị trường, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đạt được tổng mức tiết kiệm năng lượng tính chung trên địa bàn tỉnh và riêng từng lĩnh vực tiêu thụ nhiều năng lượng, góp phần đảm bảo hiệu quả kinh tế và an ninh năng lượng quốc gia.

Nghiên cứu phát triển và chuyển giao các công nghệ tiên tiến ứng dụng các loại vật liệu mới, trang thiết bị hiệu suất cao, công nghệ mới tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên thân thiện với môi trường và thay thế dần các trang thiết bị có hiệu suất thấp, tiến tới loại bỏ các trang thiết bị có công nghệ lạc hậu trong các lĩnh vực. Hình thành thói quen, nâng cao ý thức, kỹ năng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cộng đồng xã hội.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng 4,7% mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu năng lượng trên toàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025; giảm tổn thất điện năng dưới 4,3%.

Tất cả 100% trường học có hoạt động tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 70% khu công nghiệp và 50% cụm công nghiệp được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

 

Đảm bảo 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định; khuyến khích sử dụng năng lượng mặt trời trong các tòa nhà, khách sạn và hộ gia đình.

Các thiết bị tiêu hao nhiều năng lượng tại các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước được thay thế bằng các thiết bị đã được dán nhãn tiết kiệm năng lượng theo quy định của Bộ Công Thương. Đồng thời khuyến khích việc đầu tư xây dựng các nhà máy sử dụng các nguồn năng lượng sạch như năng lượng sinh khối, năng lượng mặt trời, thủy điện...

Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 được chia thành giai đoạn từ 2020 -­ 2025 với tổng kinh phí dự kiến hơn 842 tỷ đồng.

Hiền Anh

Chủ đề :

tiết kiệm điện

 
List comment