10 dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời và điện gió được quy hoạch ở Lâm Đồng

Theo ngành chức năng tỉnh, đến nay đã có 10 dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời và điện gió được quy hoạch trên địa bàn Lâm Đồng.

Cụ thể, 6 dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời này sẽ có tổng công suất 379,18 MW gồm Nhà máy điện mặt trời Đạ Oai công suất 34 MW; Nhà máy điện mặt trời Đa Dâng 2 công suất 13,43 MW; Nhà máy điện mặt trời hồ Đắk Lô công suất 29,75 MW; Nhà máy điện mặt trời Tam Bố công suất 40 MW; Nhà máy điện mặt trời nổi hồ Đồng Nai 2 công suất 250 MW và Nhà máy điện mặt trời nổi hồ Đồng Nai 5 công suất 12 MW.

4 dự án điện gió còn lại có tổng công suất lắp đặt 176,8 MW gồm Nhà máy điện gió Xuân Trường 1 công suất 50 MW; Nhà máy điện gió Xuân Trường 2 công suất 48 MW; Nhà máy điện gió Đức Trọng công suất 50 MW và Nhà máy điện gió Cầu Đất công suất 28,8 MW.

 

 Hiền Anh

Chủ đề :

điện gió

 
List comment