Nghệ An khuyến khích các trường học, bệnh viện, công ty điện, nước... thanh toán không dùng tiền mặt

Nghệ An khuyến khích các trường học, bệnh viện, công ty điện, nước,... thu học phí, viện phí, tiền điện... bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; phấn đấu đến cuối năm 2025, thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%.

Nghệ An khuyến khích các trường học, bệnh viện, công ty điện, nước... thanh toán không dùng tiền mặt
Nghệ An khuyến khích các trường học, bệnh viện, công ty điện, nước... thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn Nghệ An giai đoạn 2021 – 2025, mục tiêu đến cuối năm 2025, thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử (TMĐT) đạt 50%; phấn đấu 90-100% cơ sở giáo dục trên địa bàn đô thị chấp nhận thanh toán học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; từ 90-100% các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn đô thị triển khai thanh toán học phí trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; 60% các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn đô thị chấp nhận thanh toán dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; 60% số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn đô thị được chi trả thông qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND tỉnh Nghệ An đưa ra một số giải pháp phát triển không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025. Theo đó, chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện kịp thời các cơ chế, chính sách về thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn; tiếp tục đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý về thanh toán không dùng tiền mặt.

Các cơ quan, địa phương phối hợp nâng cấp, phát triển hạ tầng thanh toán hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả và có khả năng kết nối, tích hợp với các hệ thống khác; phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại, ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0; đẩy mạnh thanh toán điện tử trong khu vực dịch vụ hành chính công; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn và bảo vệ người tiêu dùng trong thanh toán không dùng tiền mặt; tăng cường phối hợp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngoài ra, các đơn vị cung ứng dịch vụ công (bao gồm các cơ sở y tế, giáo dục) xây dựng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu để kết nối, chia sẻ thông tin với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán để phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt; đẩy mạnh triển khai kết nối và cung cấp dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công và hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh. Khuyến khích các trường học, bệnh viện, công ty điện, nước, vệ sinh môi trường, viễn thông, bưu chính trên địa bàn đô thị phối hợp với ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán để thu học phí, viện phí, tiền điện... bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Đồng thời, tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan để kịp thời phát hiện, phòng ngừa, điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thanh toán; chia sẻ thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trong hoạt động thanh toán để kịp thời cảnh báo, khuyến nghị với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, người sử dụng dịch vụ nhằm ngăn chặn, phòng ngừa nguy cơ lợi dụng hoạt động thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp.

Tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, chính quyền các địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức liên quan khác để thông tin, tuyên truyền về lợi ích, tiện lợi của thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử trong dân cư, cơ quan, chính quyền và khu vực dịch vụ hành chính công. Các sở, ngành tăng cường phối hợp để đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, nhất là trong việc thu, nộp ngân sách nhà nước, kiểm tra, giám sát dịch vụ Mobile - Money, đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán điện tử, trung gian thanh toán, quản lý, giám sát hoạt động thanh toán xuyên biên giới.

Cùng với đó, rà soát, đề xuất các giải pháp cụ thể hoàn thiện pháp luật về dân sự, hành chính, hình sự và cơ chế giải quyết tranh chấp phát sinh nhằm bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, đặc biệt bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng tài chính, bảo đảm tính nghiêm minh, răn đe, cảnh báo từ xa và phòng ngừa các rủi ro, tranh chấp phát sinh từ hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt...

 

Hiện nay, một số đơn vị như ngành điện, xăng dầu... ở Nghệ An đã triển khai hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.

Nghệ An khuyến khích các trường học, bệnh viện, công ty điện, nước... thanh toán không dùng tiền mặt

Cụ thể, từ năm 2018, Nghệ An đã thực hiện chi trả tiền DVMTR thông qua hệ thống ngân hàng hoặc các giao dịch thanh toán điện tử khác, hệ thống Bưu chính.

vào cuối năm 2019, Công ty Điện lực Nghệ An đã ký thỏa thuận hợp tác với các ngân hàng và đối tác thanh toán trung gian để đa dạng các hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong tỉnh.

Còn Công ty Xăng dầu Nghệ An đã tổ chức giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt và được vận hành vào tháng 11/2021. Hiện tại đã được triển khai tại 22 cửa hàng xăng khu vực thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc và cửa hàng trên các tuyến quốc lộ có sản lượng lớn.

Theo kế hoạch, trong quý 4/2021 và đầu quý 1/2022, Công ty tiếp tục triển khai dịch vụ này đến 48 cửa hàng khu vực lân cận. Dự kiến đến cuối tháng 6/2022, hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt sẽ được vận hành trên tất cả các cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty trong toàn tỉnh Nghệ An.

Hải Yến

 
List comment
 
 
Hà Tĩnh: 66 cửa hàng xăng dầu triển khai dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
icon

Tính đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã có 66 cửa hàng xăng dầu của Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh (Petrolimex Hà Tĩnh) được triển khai dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

 
 
Đà Nẵng thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, bệnh viện
icon

Năm 2022, mục tiêu của Đà Nẵng là 100% trường học, cơ sở giáo dục và 100% bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán học phí, viện phí và các giao dịch khác.

 
 
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định triển khai dịch vụ thanh toán viện phí không dùng tiền mặt
icon

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, từ ngày 11/7/2022, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định bắt đầu triển khai dịch vụ thanh toán viện phí không dùng tiền mặt.

 
 
Đến năm 2025, Ðắk Nông phấn đấu thanh toán không dùng tiền mặt đạt 30%
icon

Theo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025, Ðắk Nông phấn đấu tỷ lệ cá nhân, tổ chức sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt đạt 30%.

 
 
Người dân Đắk Lắk nộp tiền điện, nước, mua xăng dầu... không cần dùng tiền mặt
icon

Những năm gần đây, hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng được người dân, doanh nghiệp ở Đắk Lắk lựa chọn sử dụng.

 
 
Thừa Thiên Huế: Các đơn vị hành chính, trường học, bệnh viện... được lắp đặt ứng dụng mã QR Code thực hiện dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
icon

Đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng và giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) ở Thừa Thiên Huế đạt 20-25%/năm; tỷ lệ cá nhân, tổ chức sử dụng phương tiện TTKDTM qua các kênh thanh toán điện tử đạt 50%...