Khánh Hòa: 760 quy trình thủ tục cho phép thanh toán trực tuyến phí, lệ phí

Tính đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã có 2.045 quy trình thủ tục đã được chuyển sang trạng thái cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích. Trong đó có 760 quy trình thủ tục cho phép thanh toán trực tuyến phí, lệ phí.

Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản hướng dẫn triển khai một số nội dung về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Sở Nội vụ đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức ngay điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến ở cơ sở, bố trí trang thiết bị nối mạng và cán bộ, công chức hiểu nghiệp vụ để hỗ trợ người dân tạo lập, nộp hồ sơ trực tuyến, đăng ký dịch vụ bưu chính công ích, thanh toán trực tuyến. Các điểm này cung cấp, hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến cho người dân có nhu cầu đối với toàn bộ TTHC liên quan đến thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của tất cả các cơ quan hành chính thuộc tỉnh.

Sở Nội vụ cũng có hướng dẫn cụ thể về cách giải quyết đối với từng loại hồ sơ như: Hồ sơ đang trong quá trình xử lý mà trên phần mềm một cửa chưa đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và các hồ sơ tiếp nhận mới đến hết ngày 15/4/2020; hồ sơ nộp trực tuyến, khi đến bước cần tác nghiệp trực tiếp trên hồ sơ giấy (thu hồi, cấp đổi hoặc chỉnh lý, xác nhận… trên hồ sơ) nhưng khách hàng hoặc bưu chính công ích chưa chuyển đến; hồ sơ lĩnh vực đất đai…

Cũng theo hướng dẫn này, các sở, ngành, địa phương vẫn bố trí tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả nhưng cần điều tiết số lượng khách hàng trong không gian Bộ phận một cửa đảm bảo giãn cách, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 04/CĐ-CTUBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh.

 

Sở Nội vụ cũng đề nghị Bưu điện tỉnh Khánh Hòa tập trung đúng mức để bảo đảm chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ, điều phối nhân lực hợp lý để nhận và chuyển hồ sơ, trả kết quả đúng theo thời hạn được UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 2964/UBND-KSTT ngày 1/4/2020, đặc biệt quan tâm đối với các hồ sơ có địa chỉ ngoài tỉnh Khánh Hòa; chỉ đạo các bưu cục cấp huyện tổ chức tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả kịp thời đối với các điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến ở cấp xã.

Được biết, trước đó, UBND tỉnh đã có Công văn số 2964/UBND-KSTT giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến (DVHCCTT) chuyển toàn bộ danh mục TTHC trên Trung tâm DVHCCTT sang trạng thái cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích và thanh toán trực tuyến (ngoại trừ các TTHC buộc người thực hiện thủ tục phải trực tiếp đến các cơ quan nhà nước) từ ngày 1/4/2020.

Đến nay, đã có 2.045 quy trình thủ tục đã được chuyển sang trạng thái cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích. Trong đó có 760 quy trình thủ tục cho phép thanh toán trực tuyến phí, lệ phí; sẵn sàng phục vụ nhu cầu giao dịch trực tuyến của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với hầu hết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của các cấp hành chính tỉnh Khánh Hòa mà không cần phải trực tiếp đến cơ quan nhà nước.

Hải Yến
 
List comment
 
 
Cả nước có khoảng 99,91% doanh nghiệp và trên 83.000 hộ/cá nhân kinh doanh có tài khoản khai thuế điện tử
icon

Tổng cục Thuế cho biết, tính đến nay khoảng 99,91% doanh nghiệp và trên 83.000 hộ, cá nhân kinh doanh đã có tài khoản khai thuế điện tử.