Triển khai Hệ thống tiếp nhận và xử lý kiến nghị trực tuyến của ngành TT&TT

Hệ thống tiếp nhận và xử lý kiến nghị trực tuyến của ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) sẽ góp phần đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính của Bộ và các Sở TT&TT.

Sáng ngày 13/10/2021, Văn phòng Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giới thiệu và tập huấn vận hành thử nghiệm Hệ thống tiếp nhận và xử lý kiến nghị trực tuyến của ngành TT&TT cho 26 Sở TT&TT khu vực phía Bắc và cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ.

Triển khai Hệ thống tiếp nhận và xử lý kiến nghị trực tuyến của ngành TT&TT

Hệ thống tiếp nhận và xử lý kiến nghị trực tuyến của ngành Thông tin và Truyền thông được truy cập bằng trình duyệt web tại địa chỉ http://csdlkiennghi.mic.gov.vn. Đây là kênh tương tác giữa các đơn vị thuộc Bộ và Sở TT&TT, phục vụ hoạt động gửi, nhận, xử lý, trả lời kiến nghị và các công tác chuyên môn, bảo đảm cung cấp thông tin chuẩn xác, đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch trong quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, góp phần hình thành cơ sở dữ liệu kiến nghị của ngành TT&TT.

Hệ thống này sẽ giúp tiết kiện thời gian, tạo thuận lợi trong việc theo dõi, tra cứu và nâng cao chất lượng công tác thống kê, báo cáo, giảm các kiến nghị trùng lắp, đổi mới chế độ báo cáo, đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ và các Sở.

 

Hội nghị đã thông qua dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống tiếp nhận và xử lý kiến nghị trực tuyến ngành TT&TT. Hệ thống được đưa vào vận hành thử nghiệm từ tháng 10/2021.

Thời gian tới, Văn phòng Bộ TT&TT sẽ nghiên cứu phát triển, mở rộng việc phân quyền quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống để phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ và các Sở TT&TT.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc Bộ, Sở TT&TT khi tham gia Hệ thống phải đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu trên Hệ thống, sử dụng thông tin khai thác trên Hệ thống có trách nhiệm, đúng mục đích.

Lam Anh

 
List comment
 
 
Khánh Hòa: Khai thác kho dữ liệu dùng chung để cung cấp dịch vụ công mức 4
icon

Tỉnh ủy Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên cơ sở khai thác kho dữ liệu trực tuyến dùng chung của tỉnh.

 
 
Sở TT&TT Nam Định: Tăng cường kết nối liên thông trong giải quyết TTHC năm 2022
icon

Ngày 5/11, Sở TT&TT tỉnh Nam Định vừa ban hành Kế hoạch phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Sở năm 2022.

 
 
Dùng công nghệ Chatbot để giải quyết thủ tục hành chính
icon

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang sẽ triển khai giải pháp Chatbot trả lời, hướng dẫn thủ tục hành chính (TTHC) trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

 
 
Hải Dương: Còn ít dịch vụ công trực tuyến mức 4
icon

Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 còn ít và tỷ lệ người dùng thấp đang tạo nhiều khó khăn cho nhiệm vụ hiện đại hóa nền hành chính tại tỉnh Hải Dương.

 
 
Sở TT&TT Hà Nội đơn giản hóa 8 thủ tục hành chính
icon

UBND TP. Hà Nội đã đồng ý thông qua Phương án đơn giản hóa 8 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của  Sở TT&TT Hà Nội.

 
 
Đổi mới thực hiện cơ chế một cửa liên thông theo hướng số hóa
icon

Khi số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), người dân sẽ không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó.

 
Nam Định: Sở TT&TT đề xuất cơ chế kiểm tra chéo về cải cách hành chính
icon

Sở TT&TT Nam Định vừa đề xuất xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát chéo việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương trong tỉnh.

 
Lạng Sơn: Xây dựng chính quyền điện tử, hiện đại hóa nền hành chính
icon

Tỉnh Lạng Sơn đang nỗ lực chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử nhằm hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính.

 
Kiên Giang: Giảm thiểu giấy tờ khi người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến
icon

Tỉnh Kiên Giang sẽ tăng cường kết nối, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia để giảm thiểu yêu cầu giấy tờ khi người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

 
An Giang: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính
icon

Chủ trương của tỉnh An Giang là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính nhằm công khai, minh bạch trong giao dịch thủ tục hành chính với người dân, doanh nghiệp.