Sở TT&TT Hà Nội đơn giản hóa 8 thủ tục hành chính

UBND TP. Hà Nội đã đồng ý thông qua Phương án đơn giản hóa 8 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của  Sở TT&TT Hà Nội.

Trong đó có 3 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thông tin điện tử. Một là cấp giấy đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh, giảm 1 ngày làm việc so với trước, ước tính chi phí tiết kiệm khi giảm thời gian là 1,5 triệu đồng/năm.

Sở TT&TT Hà Nội đơn giản hóa 8 thủ tục hành chính
Ảnh minh họa.

Hai là sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh, cũng giảm 1 ngày làm việc so với quy định và tiết kiệm 1,5 triệu đồng/năm.

Ba là thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, giảm 1 ngày làm việc so với quy dịnh, ước tính tiết kiệm 7,649 triệu đồng/năm.

Lĩnh vực báo chí – xuất bản có 4 thủ tục hành chính được đơn giản hóa. Một là cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước), giảm 1 ngày so với hiện tại, tiết kiệm 7,649 triệu đồng/năm.

Hai là cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh, giảm 1 ngày so với trước, tiết kiệm 14,074 triệu đồng.

 

Ba là cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm, cũng giảm 1 ngày, tiết kiệm 1,529 triệu đồng/năm.

Bốn là cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài, giảm 1 ngày, tiết kiệm tới 18,664 triệu đồng.

Lĩnh vực bưu chính – viễn thông sẽ giảm số lượng bộ hồ sơ phải nộp để thực hiện thủ tục hành chính đối với 1 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TT&TT. Cụ thể, thủ tục cấp giấy phép bưu chính giảm 2 bộ hồ sơ so với quy định trước đây.

Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa là 623,244 triệu đồng/năm, sau khi đơn giản hóa chỉ còn hơn 600,994 triệu đồng/năm, nghĩa là tiết kiệm được 22,25 triệu đồng/năm.

Anh Duy

 
List comment
 
 
Bộ TT&TT ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025
icon

Ngày 12/10/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã ký ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ.

 
 
Nam Định: Sở TT&TT đề xuất cơ chế kiểm tra chéo về cải cách hành chính
icon

Sở TT&TT Nam Định vừa đề xuất xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát chéo việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương trong tỉnh.

 
 
Lạng Sơn: Xây dựng chính quyền điện tử, hiện đại hóa nền hành chính
icon

Tỉnh Lạng Sơn đang nỗ lực chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử nhằm hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính.

 
 
Bộ TT&TT tích cực cải cách hành chính, giảm phiền hà cho nhân dân
icon

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã chủ động rà soát, đánh giá toàn bộ 300 thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực TT&TT để đề xuất phương án phân cấp, tranh gây phiền hà cho nhân dân.

 
 
An Giang: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính
icon

Chủ trương của tỉnh An Giang là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính nhằm công khai, minh bạch trong giao dịch thủ tục hành chính với người dân, doanh nghiệp.

 
 
Yên Bái: Tập huấn về quy trình điện tử trong xử lý hồ sơ thủ tục hành chính
icon

Từ ngày 13 - 16/9, Sở TT&TT Yên Bái phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn về cách thức để tạo lập eform, tạo lập quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong xử lý hồ sơ thủ tục hành chính.

 
Yên Bái: Đẩy mạnh tuyên truyền về số hóa kết quả giải quyết TTHC
icon

Gần cuối tháng 9/2021, Sở TT&TT tỉnh Yên Bái đã ban hành Công văn số 1426 về việc tuyên truyền nội dung số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

 
Ninh Thuận: Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính 2021- 2030
icon

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 –2030 trên các phương tiện thông tin đại chúng vừa được Sở TT&TT tỉnh Ninh Thuận ban hành trong tháng 9/2021.

 
Bình Định: Hàng chục nghìn hồ sơ TTHC được chuyển qua bưu điện
icon

Hàng chục nghìn hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và chuyển trả qua bưu điện đã góp phần đẩy mạnh việc cải cách hành chính tại tỉnh Bình Định.

 
Bộ TT&TT đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến
icon

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã được Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh triển khai. 100% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 4, trong đó, 65% có phát sinh hồ sơ.