Nam Định: Sở TT&TT đề xuất cơ chế kiểm tra chéo về cải cách hành chính

Sở TT&TT Nam Định vừa đề xuất xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát chéo việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương trong tỉnh.

Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Nam Định Vũ Trọng Quế vừa ký ban hành Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2021.

Nam Định: Sở TT&TT đề xuất cơ chế kiểm tra chéo về cải cách hành chính
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo, thời gian qua, Sở TT&TT đã triển khai xây dựng nhiều kế hoạch liên quan đến công tác cải cách hành chính của tỉnh, của cơ quan theo nhiệm vụ được phân công. Chẳng hạn, Kế hoạch số 973 về cải cách hành chính năm 2021; Kế hoạch số 1000 về Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021; Kế hoạch số 1012 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021; Kế hoạch số 838 về triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông…

Sở cũng đã triển khai khá tốt công tác tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; công tác truyền thông, trong đó nhấn mạnh hoạt động tuyên truyền đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, điều hành của cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đã thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

 

Trong quý III năm 2021 (từ ngày 15/6/2021 đến ngày 14/9/2021), Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở TT&TT tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tiếp nhận và trả kết quả được 26 hồ sơ. 100% hồ sơ đều được giải quyết đúng thời hạn, đúng quy trình; thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ luôn sớm hơn 70% so với thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định, bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức.

Theo Sở TT&TT, công tác cải cách hành chính tại địa phương vẫn đang còn một số khó khăn, vướng mắc như: Công tác truyền thông nhằm tạo chuyển biến nhận thức về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính còn hạn chế, chưa thực sự huy động các tổ chức, cá nhân tham gia tích cực vào công cuộc cải cách thủ tục hành chính; Người dân chưa quen với việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, tâm lý e ngại khi tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Sở TT&TT đề xuất cần xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát chéo việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính giữa các cơ quan quản lý nhà nước, giữa các địa phương trong tỉnh.

Mặt khác, cần có cơ chế đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, khai thác phương tiện Internet, nội dung số, mạng xã hội nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông kiểm soát thủ tục hành chính.

Xuân Bách

 
List comment
 
 
Lạng Sơn: Xây dựng chính quyền điện tử, hiện đại hóa nền hành chính
icon

Tỉnh Lạng Sơn đang nỗ lực chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử nhằm hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính.

 
 
Kiên Giang: Giảm thiểu giấy tờ khi người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến
icon

Tỉnh Kiên Giang sẽ tăng cường kết nối, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia để giảm thiểu yêu cầu giấy tờ khi người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

 
 
An Giang: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính
icon

Chủ trương của tỉnh An Giang là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính nhằm công khai, minh bạch trong giao dịch thủ tục hành chính với người dân, doanh nghiệp.

 
 
Yên Bái: Tập huấn về quy trình điện tử trong xử lý hồ sơ thủ tục hành chính
icon

Từ ngày 13 - 16/9, Sở TT&TT Yên Bái phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn về cách thức để tạo lập eform, tạo lập quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong xử lý hồ sơ thủ tục hành chính.

 
 
Yên Bái: Đẩy mạnh tuyên truyền về số hóa kết quả giải quyết TTHC
icon

Gần cuối tháng 9/2021, Sở TT&TT tỉnh Yên Bái đã ban hành Công văn số 1426 về việc tuyên truyền nội dung số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

 
 
Ninh Thuận: Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính 2021- 2030
icon

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 –2030 trên các phương tiện thông tin đại chúng vừa được Sở TT&TT tỉnh Ninh Thuận ban hành trong tháng 9/2021.

 
Bình Định: Hàng chục nghìn hồ sơ TTHC được chuyển qua bưu điện
icon

Hàng chục nghìn hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và chuyển trả qua bưu điện đã góp phần đẩy mạnh việc cải cách hành chính tại tỉnh Bình Định.

 
Bộ TT&TT đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến
icon

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã được Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh triển khai. 100% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 4, trong đó, 65% có phát sinh hồ sơ.

 
Đà Nẵng: Ưu tiên, khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
icon

Thành phố Đà Nẵng có các chủ trương, chính sách để phát triển điện mặt trời trên mái nhà. Trong đó, thành phố ưu tiên, khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, mái nhà xưởng.