Kiên Giang: Giảm thiểu giấy tờ khi người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Tỉnh Kiên Giang sẽ tăng cường kết nối, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia để giảm thiểu yêu cầu giấy tờ khi người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang, thời gian tới, sở tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) để tăng cường kết nối, khai thác hiệu quả dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, giảm thiểu yêu cầu giấy tờ khi người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Kiên Giang: Giảm thiểu giấy tờ khi người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Ảnh minh họa.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; Rà soát, chọn dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đưa vào danh sách không tiếp nhận hồ sơ trực tiếp; Tập trung nghiên cứu cơ chế, chính sách khuyến khích tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 4 của tỉnh... góp phần nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến.

Đến nay, tỉnh Kiên Giang đã cơ bản cung cấp 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đạt kế hoạch năm 2021.

 

UBND tỉnh đã ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cung cấp trên Cổng Dịch vụ công tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.kiengiang.gov.vn, với tổng số 1.381 thủ tục hành chính, trong đó có 232 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 1.149 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 của tỉnh hiện có 1.170 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; 152 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 59 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của tỉnh, hiện đại hóa nền hành chính tại địa phương.

Lam Anh

 
List comment
 
 
An Giang: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính
icon

Chủ trương của tỉnh An Giang là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính nhằm công khai, minh bạch trong giao dịch thủ tục hành chính với người dân, doanh nghiệp.

 
 
Yên Bái: Tập huấn về quy trình điện tử trong xử lý hồ sơ thủ tục hành chính
icon

Từ ngày 13 - 16/9, Sở TT&TT Yên Bái phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn về cách thức để tạo lập eform, tạo lập quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong xử lý hồ sơ thủ tục hành chính.

 
 
Yên Bái: Đẩy mạnh tuyên truyền về số hóa kết quả giải quyết TTHC
icon

Gần cuối tháng 9/2021, Sở TT&TT tỉnh Yên Bái đã ban hành Công văn số 1426 về việc tuyên truyền nội dung số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

 
 
Ninh Thuận: Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính 2021- 2030
icon

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 –2030 trên các phương tiện thông tin đại chúng vừa được Sở TT&TT tỉnh Ninh Thuận ban hành trong tháng 9/2021.

 
 
Bình Định: Hàng chục nghìn hồ sơ TTHC được chuyển qua bưu điện
icon

Hàng chục nghìn hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và chuyển trả qua bưu điện đã góp phần đẩy mạnh việc cải cách hành chính tại tỉnh Bình Định.

 
 
Bộ TT&TT đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến
icon

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã được Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh triển khai. 100% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 4, trong đó, 65% có phát sinh hồ sơ.

 
Đà Nẵng: Ưu tiên, khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
icon

Thành phố Đà Nẵng có các chủ trương, chính sách để phát triển điện mặt trời trên mái nhà. Trong đó, thành phố ưu tiên, khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, mái nhà xưởng.