Đổi mới thực hiện cơ chế một cửa liên thông theo hướng số hóa

Khi số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), người dân sẽ không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó.

Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Nam Định đã xây dựng xong Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực TT&TT.

Đổi mới thực hiện cơ chế một cửa liên thông theo hướng số hóa
Ảnh minh họa.

Mục đích của Kế hoạch này là đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Bên cạnh đó, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính, nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin.

Nhiều mục tiêu đáng chú ý đã được nêu rõ. Cụ thể, năm 2021, số hóa tối thiếu 30% kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Năm 2022, tăng tỷ lệ số hóa tối thiểu 20% đối với kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TT&TT đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Tối thiếu 30% tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó. Giảm thời gian chờ đợi của tổ chức, cá nhân tại Bộ phận một cửa xuống trung bình còn tối đa 20 phút/1 lần đến giao dịch.

 

Giai đoạn từ năm năm 2023 – 2025, hoàn thành tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu các cơ sở dữ liệu quốc gia còn lại, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và Cổng Dịch vụ công Quốc gia với Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Nam Định phục vụ việc cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa.

Thực hiện tăng tỷ lệ số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã giải quyết thành công trong mỗi năm tăng thêm 20% đối với mỗi TTHC cho đến khi đạt tỷ lệ 100% đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện TTHC trước đó mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết TTHC đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ.

Tỷ lệ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử tối thiểu đạt 50% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận; tối thiểu 80% trở lên hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan thực hiện bằng phương thức điện tử; 100% hồ sơ TTHC đã giải quyết thành công được số hóa, lưu trữ và có giá trị tái sử dụng.

Ngọc Mai

 
List comment
 
 
Nam Định: Sở TT&TT đề xuất cơ chế kiểm tra chéo về cải cách hành chính
icon

Sở TT&TT Nam Định vừa đề xuất xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát chéo việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương trong tỉnh.

 
 
Lạng Sơn: Xây dựng chính quyền điện tử, hiện đại hóa nền hành chính
icon

Tỉnh Lạng Sơn đang nỗ lực chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử nhằm hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính.

 
 
Kiên Giang: Giảm thiểu giấy tờ khi người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến
icon

Tỉnh Kiên Giang sẽ tăng cường kết nối, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia để giảm thiểu yêu cầu giấy tờ khi người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

 
 
An Giang: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính
icon

Chủ trương của tỉnh An Giang là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính nhằm công khai, minh bạch trong giao dịch thủ tục hành chính với người dân, doanh nghiệp.

 
 
Yên Bái: Tập huấn về quy trình điện tử trong xử lý hồ sơ thủ tục hành chính
icon

Từ ngày 13 - 16/9, Sở TT&TT Yên Bái phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn về cách thức để tạo lập eform, tạo lập quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong xử lý hồ sơ thủ tục hành chính.

 
 
Yên Bái: Đẩy mạnh tuyên truyền về số hóa kết quả giải quyết TTHC
icon

Gần cuối tháng 9/2021, Sở TT&TT tỉnh Yên Bái đã ban hành Công văn số 1426 về việc tuyên truyền nội dung số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

 
Ninh Thuận: Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính 2021- 2030
icon

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 –2030 trên các phương tiện thông tin đại chúng vừa được Sở TT&TT tỉnh Ninh Thuận ban hành trong tháng 9/2021.

 
Bình Định: Hàng chục nghìn hồ sơ TTHC được chuyển qua bưu điện
icon

Hàng chục nghìn hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và chuyển trả qua bưu điện đã góp phần đẩy mạnh việc cải cách hành chính tại tỉnh Bình Định.

 
Bộ TT&TT đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến
icon

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã được Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh triển khai. 100% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 4, trong đó, 65% có phát sinh hồ sơ.

 
Đà Nẵng: Ưu tiên, khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
icon

Thành phố Đà Nẵng có các chủ trương, chính sách để phát triển điện mặt trời trên mái nhà. Trong đó, thành phố ưu tiên, khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, mái nhà xưởng.