Bộ TT&TT ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 12/10/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã ký ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ.

Theo Kế hoạch này, Bộ Thông tin và Truyền thông phấn đấu xây dựng Bộ chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đi đầu trong hoạt động chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, thực hiện thành công sứ mệnh dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia.

Trọng tâm cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của Bộ là cải cách thể chế; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đầy đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chuyển đổi số Bộ Thông tin và Truyền thông.

3 yêu cầu đặt ra đối với Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 gồm: Bám sát chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ và yêu cầu cải cách hành chính của Bộ để xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính phù hợp, khả thi; Kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được trong cải cách hành chính giai đoạn trước, tiếp thu những kinh nghiệm, bài học thành công của các bộ, ngành, địa phương khác trong cải cách hành chính để vận dụng trong cải cách hành chính của Bộ; Chủ động, sáng tạo, đổi mới trong thực hiện cải cách hành chính, khẳng định vai trò của Bộ Thông tin và Truyền thông trong xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số quốc gia.

Bộ TT&TT ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025
Ảnh minh họa.

Trong Kế hoạch cũng nêu rõ những nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể liên quan tới cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

 

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện cải cách hành chính của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Gắn việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm với đánh giá trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp và xã hội để mọi cán bộ, công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông và người dân nhận thức đúng, đồng thuận, chấp hành các chủ trương, chính sách, nội dung cải cách hành chính của Đảng, Chính phủ và của Bộ.

Tăng cường sự tham gia của các tổ chức, người dân, doanh nghiệp trong việc giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công là thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước.

Đặc biệt, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; thường xuyên đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm của cơ quan hành chính thuộc Bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan hành chính theo hướng toàn diện, đa chiều, công khai, minh bạch, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong đánh giá. Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, truyền thông trong khảo sát trực tuyến người dân, tổ chức về sự phục vụ của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ…

Ngọc Mai

 
List comment
 
 
Nam Định: Sở TT&TT đề xuất cơ chế kiểm tra chéo về cải cách hành chính
icon

Sở TT&TT Nam Định vừa đề xuất xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát chéo việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương trong tỉnh.

 
 
Lạng Sơn: Xây dựng chính quyền điện tử, hiện đại hóa nền hành chính
icon

Tỉnh Lạng Sơn đang nỗ lực chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử nhằm hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính.

 
 
Bộ TT&TT tích cực cải cách hành chính, giảm phiền hà cho nhân dân
icon

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã chủ động rà soát, đánh giá toàn bộ 300 thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực TT&TT để đề xuất phương án phân cấp, tranh gây phiền hà cho nhân dân.

 
 
An Giang: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính
icon

Chủ trương của tỉnh An Giang là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính nhằm công khai, minh bạch trong giao dịch thủ tục hành chính với người dân, doanh nghiệp.

 
 
Yên Bái: Tập huấn về quy trình điện tử trong xử lý hồ sơ thủ tục hành chính
icon

Từ ngày 13 - 16/9, Sở TT&TT Yên Bái phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn về cách thức để tạo lập eform, tạo lập quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong xử lý hồ sơ thủ tục hành chính.

 
 
Yên Bái: Đẩy mạnh tuyên truyền về số hóa kết quả giải quyết TTHC
icon

Gần cuối tháng 9/2021, Sở TT&TT tỉnh Yên Bái đã ban hành Công văn số 1426 về việc tuyên truyền nội dung số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

 
Ninh Thuận: Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính 2021- 2030
icon

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 –2030 trên các phương tiện thông tin đại chúng vừa được Sở TT&TT tỉnh Ninh Thuận ban hành trong tháng 9/2021.

 
Bình Định: Hàng chục nghìn hồ sơ TTHC được chuyển qua bưu điện
icon

Hàng chục nghìn hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và chuyển trả qua bưu điện đã góp phần đẩy mạnh việc cải cách hành chính tại tỉnh Bình Định.

 
Bộ TT&TT đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến
icon

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã được Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh triển khai. 100% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 4, trong đó, 65% có phát sinh hồ sơ.