Sơn La tăng cường tuyên truyền, đầu tư hệ thống viễn thông để giảm nghèo

Trong những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đạt kết quả khả quan và bền vững hơn.

Công tác thông tin, tuyên truyền đóng vai trò quan trọng trong công tác xóa đói, giảm nghèo ở tỉnh Sơn La.

Thực hiện Thông báo kết luận số 437-KL/TU ngày 14/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giảm nghèo bền vững, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 849/STTTT-TTBCXB ngày 28/8/2017 chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trong tỉnh triển khai đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ cơ sở và các tầng lớp nhân dân về tiêu chí tiếp cận nghèo đa chiều, mục tiêu giảm nghèo bền vững... nhằm góp phần tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm hiệp lực của toàn xã hội trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo; tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng; quán triệt sâu sắc phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” để thực hiện quyết tâm, chủ động, nỗ lực thoát nghèo. 

Ông Nguyễn Quốc Trung – Phó Giám đốc Sở Thông tin, truyền thông tỉnh Sơn La cho biết thời gian qua, ngành đã đạt được nhiều kết quả tích cực, công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tiếp tục được tăng cường; Hoạt động của các cơ quan báo chí theo đúng định hướng tuyên truyền của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về công tác quản lý báo chí; thông tin, tuyên truyền kịp thời các sự kiện quan trọng và tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước và của tỉnh.

Quản lý nhà nước về bưu chính viễn thông, Internet và Tần số vô tuyến điện đã được triển khai đồng đều các nội dung. Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước và phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão đảm bảo thông suốt, kịp thời.

Quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin có những chuyển biến tích cực; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin ở địa phương được nâng lên, góp phần cải cách hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các cơ quan nhà nước, việc cung cấp thông tin phục vụ người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được chuyển biến rõ rệt.

Triển khai thực hiện tốt công tác thanh tra chuyên ngành theo đúng kế hoạch đề ra; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng và nhiệm vụ đột xuất cấp trên giao.

Các cuộc thanh tra, kiểm tra được tiến hành kịp thời, đảm bảo thời gian theo đúng quy định của pháp luật. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, sai sót của các tổ chức được thanh tra trong quá trình thực thi các quy định của pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

 

Tuy nhiên, theo ông Trung, công tác quản lý báo chí, thông tin đối ngoại là lĩnh vực rộng, khó, một số ít nội dung rất mới mang tính nhạy cảm; các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thực hiện thường xuyên sửa đổi, bổ sung. Tuy nhiên cũng có những văn bản chưa thật sự phù hợp với thực tiễn nên trong quá trình thực hiện còn có vướng mắc nhất định.

Việc triển khai công tác quản lý nhà nước ở địa phương, đặc biệt là cấp huyện, hoạt động quản lý nhà nước đã có nhiều chuyển biến tích cực song vẫn còn nhiều bất cập. Do chưa kiện toàn được đội ngũ cán bộ làm chuyên môn ở cấp huyện vì thiếu biên chế; một số huyện có bố trí cán bộ theo dõi nhưng lại kiêm nhiệm, năng lực, trình độ chưa đáp ứng được yêu cầu.

Trên một số lĩnh vực, đa số các điểm kinh doanh, phục vụ bưu chính vẫn hoạt động thủ công, năng suất lao động thấp; sự tự động hoá, tin học hoá và tính chuyên nghiệp không cao. Ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới việc duy trì Điểm bưu điện - Văn hóa xã gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh phí để nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, thu nhập cho nhân viên thấp, các loại hình dịch vụ được cung cấp không nhiều, sách báo hạn chế; do điều kiện địa hình phức tạp và tập trung dân cư ở mật độ thấp.

Hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh và các sở, ban, ngành chưa được quan tâm đầu tư, chưa có mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La còn nhiều hạn chế, chưa đồng bộ, các phần mềm ứng dụng chuyên ngành còn thiếu.

Mặc dù các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao đã được các cơ quan, nhà nước quan tâm, triển khai, tuy nhiên do nhận thức của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế, vì vậy hiệu quả bước đầu chưa cao, số lượng hồ sơ được gửi theo hình thức trực tuyến đến các cơ quan nhà nước chưa nhiều.

Khánh Ngọc
Chủ đề :
 
List comment
 
90% công nhân viên chức được tuyên truyền về tác hại thuốc lá
icon

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng có trên 90% công nhân, viên chức, lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá gắn với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 
Bán thuốc lá cho trẻ dưới 18 tuổi, phạt bao nhiêu tiền?
icon

Theo quy định, đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ thuốc lá phải có giấy phép bán thuốc lá theo quy định; phải treo biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi.

 
Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá hoạt động như thế nào ?
icon

Theo điều Điều 28 Luật PCTH của thuốc lá, Thành lập Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá trực thuộc cấp quốc gia và hoạt động dưới sự kiểm soát của Chính phủ.

 
Thái Nguyên sau 5 năm chưa phạt ai hút thuốc sai quy định
icon

Mục tiêu chung của Chương trình là: Tăng cường việc thực thi nghiêm Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh nhưng đến nay chưa ai bị phạt.

 
Quy định nơi dành riêng cho người hút thuốc như thế nào?
icon

Luật Phòng chống tác hại thuốc lá năm 2013 cũng quy định địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá

 
Nói không với thuốc lá, thuốc lào giảm nguy cơ bệnh tim mạch
icon

Nhân ngày tim mạch thế giới 29/9, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe phối hợp với Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Cao Bằng đã diễu hành tuyên truyền nói không với thuốc lá, thuốc lào.

Đại học Tân Trào dành giải nhất hội thi tìm hiểu về tác hại thuốc lá
icon

Mới đây, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá của Bộ Y tế phối hợp với tỉnh đoàn Tuyên Quang tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; sáng kiến phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Lào Cai đẩy mạnh tuyên truyền PCTHTL
icon

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá chính thức có hiệu lực từ ngày 1/5/2013. Sau hơn 5 năm đi vào cuộc sống đến nay nhiều người đã hiểu rõ hơn về tác hại của thuốc lá.

Những chất nào trong thuốc lá gây ung thư
icon

Hút thuốc lá chiếm 30 % nguyên nhân gây bệnh ung thư và đứng đầu là các bệnh ung thư phổi, ung thư vùng đầu cổ, ung thư hạ họng và ung thư dạ dày...

Liên đoàn lao động tỉnh Khánh Hòa xây dựng nơi làm việc không thuốc lá
icon

Được làm việc trong môi trường an toàn là quyền lợi của mỗi người, để đảm bảo sức khỏe và an toàn lao động cho người lao động, những năm qua Liên đoàn lao động tỉnh Khánh Hòa đã đẩy mạnh công tác PCTHTL trên toàn tỉnh.