Sơn La chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Dân tộc đã tổ chức được trên 22 hội nghị với 1900 đại biểu trong tỉnh nhằm tuyên truyền, phổ biến các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ xã, bản và người có uy tín thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Bình đẳng giới tại bản Bung, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được Ban Dân tộc tỉnh Sơn La xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, có hiệu quả. 

Ban Dân tộc tỉnh đã bám sát nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, UBND tỉnh giao cho, đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, chỉ đạo các phòng Dân tộc tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, chính sách dân tộc nói riêng, giúp đồng bào nâng cao nhận thức phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ các hủ tục lạc hậu và tệ nạn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh vùng dân tộc thiểu số.

Xác định rõ nhiệm vụ, ngay từ đầu năm Ban Dân tộc đã xây dựng các kế hoạch tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin cho nhiều đối tượng là người dân tộc thiểu số, tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở, các nội dung chủ yếu là tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, các chương trình, dự án đang đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, ổn định đời sống, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập để thoát nghèo bền vững.

Phổ biến các quy định pháp luật gắn trực tiếp với cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng biên giới như: Luật bình đẳng giới, Luật bảo vệ và Phát triển rừng, Quy chế Biên giới, Nghị định thư về biên giới Quốc gia giữa Việt Nam – Lào, Quy định pháp luật về đất đai, Luật bảo vệ môi trường; Luật phòng, chống ma túy, Luật hôn nhân & gia đình, Luật giao thông đường bộ, Luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em… và các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước hiện hành.

 

Với các hình thức tuyên truyền như tổ chức các hội nghị tại tỉnh, các buổi tuyên truyền trực tiếp tại xã, bản, các chuyến công tác cơ sở để tuyên truyền, vận động phổ biến pháp luật cho đối tượng là cán bộ xã, bản và đồng bào dân tộc thiểu số; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; Ngoài ra còn thường xuyên đi công tác cơ sở nắm tình hình vùng đồng bào về các vấn đề xã hội phức tạp khác nảy sinh qua đó tham mưu đề xuất với chính quyền địa phương có các phương án, giải pháp giải quyết tốt các vấn đề trên.

Kết quả cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2019 Ban Dân tộc đã tổ chức hơn 22 hội nghị tại tỉnh, huyện, bản nhằm tuyên truyền, phổ biến các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ xã, bản và người có uy tín thuộc các bản ĐBKK xã khu vực I, II, III; các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Sơn La: Gồm 22 hội nghị cho hơn 1.900 đại biểu tham gia.   

Nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong 6 tháng cuối năm, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ được Ủy ban Dân tộc, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh giao, đồng thời phối hợp tốt với các sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai tốt các đề án: “Tăng cường, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới hải đảo giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021; “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021” theo Quyết định 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ; “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn I (2015 - 2020)” theo Quyết định 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Đề án “ Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” theo Quyết định 1898/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

H.Yến
 
List comment
 
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
icon

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

 
Phát triển y dược cổ truyền kết hợp với y dược hiện đại
icon

Nhằm phát triển toàn diện y dược cổ truyền, tăng cường kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030.

 
Hà Giang: Năm 2019, thu ngân sách Nhà nước đạt 15.223 tỷ đồng
icon

Năm 2019, tỉnh Hà Giang thu NSNN đạt 15.223 tỷ đồng. Trong đó, thu bổ sung từ ngân sách TƯ gần 11.000 tỷ đồng; thu chuyển nguồn ngân sách là 2.187 tỷ đồng; thực hiện thu NSNN trên địa bàn ước đạt 2.229 tỷ đồng...

 
Cả nước có trên 6,5 triệu hộ gia đình được vay vốn ưu đãi tại NHCSXH
icon

Hiện cả nước có trên 6,5 triệu hộ gia đình được vay vốn ưu đãi tại NHCSXH theo phương thức ủy thác thông qua 04 tổ chức hội, đoàn thể, với 177.460 Tổ tiết kiệm và vay vốn, giao dịch tại gần 11 nghìn Điểm giao dịch.

 
Bộ Tài chính: Sẽ có chính sách hỗ trợ hơn nữa cho ngành sản xuất ô tô trong nước
icon

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 2/12/2019, trả lời câu hỏi của báo giới về chính sách thuế đối với ngành ô tô trong nước, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, Sẽ có chính sách hỗ trợ hơn nữa cho ngành sản xuất ô tô trong nước

 
Doanh nghiệp sau cổ phần hóa vẫn có xu hướng tăng trưởng ổn định
icon

Các doanh nghiệp sau cổ phần hóa vẫn có xu hướng tăng trưởng ổn định, tỷ lệ vốn nhà nước góp tại các công ty cổ phần có xu hướng dịch chuyển gắn liền với quá trình tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Giai đoạn 2016-2019, có 168 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa
icon

Bộ Tài chính cho biết, trong giai đoạn 2016 – 2019, đã có 168 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 443.056 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 206.694 tỷ đồng.

Đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường thịt lợn Tết
icon

Để công tác bình ổn mặt hàng thịt lợn những tháng cuối năm 2019, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2020, Bộ Công Thương đang có kế hoạch thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành, thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường...

Năm 2019, ngành Hải quan thu ngân sách Nhà nước tăng 11,6 %
icon

Tổng cục Hải quan cho biết, tính đến ngày 18/12, tổng số thu thuế của toàn ngành Hải quan đạt 335.600 tỷ đồng, bằng 111,7% dự toán theo chỉ tiêu pháp lệnh và bằng 106,4 % so với chỉ tiêu phấn đấu Bộ Tài chính giao, tăng 11,6 % so với cùng kỳ năm 2018

Tăng cường quản lý, bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
icon

Cục Quản lý giá chủ trì, theo dõi sát diễn biến cung cầu, thị trường, giá cả để có giải pháp bình ổn thị trường phù hợp trong thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết.