Phú Thọ: Phát triển kinh tế từ chăn nuôi gia súc, gia cầm

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ có nhiều giải pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại nuôi lợn, gà... qua đó góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn.

Tính đến hết tháng 6 năm 2019 trên địa bàn toàn tỉnh Phú Thọ có 396 trang trại, trong đó 123 trang trại tổng hợp, 196 trang trại chăn nuôi, 66 trang trại thủy sản, 5 trang trại lâm nghiệp, 6 trang trại trồng trọt (tăng 40 trang trại so với  năm 2018).

Tính đến hết tháng 6 năm 2019 trên địa bàn toàn tỉnh Phú Thọ có 396 trang trại.

Tổng giá trị sản lượng hàng hóa của các trang trại 6 tháng đầu năm ước đạt 377.388 triệu đồng, bình quân đạt 953 triệu đồng/trang trại. Có thể nói các mô hình kinh tế trang trại hoạt động hiệu quả đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại các địa phương; khai thác, sử dụng có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh về đất đai, lao động; tích lũy vốn; đã tạo bước chuyển biến tích cực về giá trị sản lượng hàng hóa, dần đưa sản xuất nông nghiệp từ sản xuất nhỏ sang sản xuất hàng hóa tập trung và từng bước gắn với thị trường tiêu thụ.

Một số mô hình trang trại hoạt động hiệu quả như: trang trại tổng hợp của hộ Ông Lê Đình Hưởng, xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy, quy mô diện tích 4 ha, nuôi lợn và trồng cây ăn quả (bưởi diễn, ổi...), giá trị sản lượng hàng hóa năm đạt 8.000 triệu đồng, lợi nhuận 1.300 triệu đồng; giải quyết việc làm cho 04 lao động thường xuyên.

Rất nhiềutrang trại hoạt động hiệu quả.

Trang trại của hộ Ông Bùi Đức Luận, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao; với quy mô diện tích 4 ha; nuôi 300 con lợn nái, 2500 lợn thịt; giá trị sản lượng hàng hóa  đạt 10.000 triệu đồng; lợi nhuận 1.300 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 06 lao động thường xuyên.

Trang trại chăn nuôi lợn ở Lâm Thao, Phú Thọ.

Trang trại của hộ bà Bùi Thị Ngọc Hiền, xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng, quy mô diện tích 0.41 ha; nuôi 300 con lợn nái, 1.000 lợn thịt; giá trại sản lượng hàng hóa đạt 4.100 triệu đồng; lợi nhuận 700 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 05 lao động thường xuyên.

Trang trại của hộ ông Lê Thành Sự, xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba, quy mô diện tích 4 ha, nuôi 70.000 con gà thịt/năm

Trang trại của hộ ông Lê Thành Sự, xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba, quy mô diện tích 4 ha, nuôi 70.000 con gà thịt/năm; giá trị sản lượng hàng hóa đạt 8.500 triệu đồng; lợi nhuận 1.500 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 05 lao động thường xuyên.

 

Trang trại của hộ ông, Trần Anh Tuấn, xã Y Sơn, huyện Hạ Hòa, quy mô diện tích 4 ha, trang trại trồng cây ăn quả các loại, giá trị sản lượng hàng hóa đạt 2.200 triệu đồng, lợi nhuận 500 triệu đồng; giải quyết việc làm cho 11 lao động thường xuyên.

Trang trại trồng cây ăn quả các loại ở huyện Hạ Hòa, Phú Thọ

Bên cạnh kết quả đã đạt được, quá trình phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như: một số trang trại phát triển còn tự phát, thiếu ổn định, chưa theo quy hoạch và định hướng phát triển của địa phương; thị trường tiêu thụ sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn, chưa có thị trường ổn định; đa số các chủ trang trại còn hạn chế về năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, tiếp cận thông tin về thị trường; khả năng đầu tư và ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất của các trang trại còn khó khăn; việc cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho các trang trại đủ điều kiện theo quy định để quản lý chưa được quan tâm chú trọng; việc tiếp cận vốn vay tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất đối với chủ trang trại còn nhiều khó khăn; một số trang trại chăn nuôi chưa chú trọng đến xây dựng hệ thống xử lý chất thải để đảm bảo vệ sinh môi trường; Hoạt động liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản của các trang trại còn hạn chế.

Để kinh tế trang trại phát huy được tiềm năng và thế mạnh về đất đai, lao động, góp phần chuyển dịch kinh tế nông nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế nông thôn trên địa bàn tỉnh và đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới, trong thời gian tới các cấp, ngành liên quan cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế trang trại; hướng dẫn, đôn đốc các địa phương rà soát, cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại đối với các trang trại có đủ điều kiện theo quy định; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý và trình độ chuyên môn cho các chủ trang trại theo kế hoạch và nguồn vốn được giao.

Đẩy mạnh công tác chuyển giao và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất nhất là đối với các trang trại chăn nuôi; hình thành các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, nhằm kiểm soát chất lượng từ khâu giống, vật tư nguyên liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra đảm bảo năng suất, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa trên thị trường.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có kết quả Nghị định số 55/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn; Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động để phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn xã thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Anh Hùng
 
List comment
 
 
Trao đổi, chia sẻ thông tin về tội phạm để hạn chế nạn mua bán người
icon

Trong 5 năm (2016-2020), các địa phương có chung đường biên giới với Campuchia, Lào và Trung Quốc chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức gần 1.000 cuộc gặp gỡ, giao ban có liên quan đến tình hình tội phạm mua bán người, giải cứu, trao trả nạn nhân...

 
 
Bắt 1.342 đối tượng phạm tội mua bán người ra nước ngoài trong 5 năm
icon

Từ năm 2016 đến tháng 9/2020, lực lượng Công an, Biên phòng đã điều tra, khám phá 1.024 vụ, bắt 1.342 đối tượng phạm tội mua bán người ra nước ngoài.

 
 
Việc hỗ trợ nạn nhân bị mua bán còn nhiều khó khăn, hạn chế
icon

Giai đoạn 2012-2020, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ ban đầu cho 269 nạn nhân trở về địa phương. 01 nạn nhân được tiếp nhận, chăm sóc và nuôi dưỡng từ năm 2012 đến nay, đảm bảo các chế độ hỗ trợ theo quy định.

 
 
Nghệ An tiếp nhận 269 nạn nhân bị mua bán trong giai đoạn 2012-2020
icon

Giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các ngành chức năng liên quan rà soát, nghiên cứu, sơ kết, tổng kết thực hiện các văn bản pháp luật liên quan đến công tác tiếp nhận, xác minh, trao trả và bảo vệ nạn nhân.

 
 
Khó khăn trong công tác phòng, chống mua bán người ở Nghệ An
icon

Tội phạm mua bán người hình thành các đường dây, tổ chức chặt chẽ, nằm rải rác ở các tỉnh trong cả nước, thậm chí ở nước ngoài, với thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt, gây khó khăn cho việc tổ chức bắt giữ, xử lý.

 
 
Cần Thơ: Tổ chức lồng ghép phòng, chống mua bán người vào các chương trình giảm nghèo
icon

Một số mô hình lồng ghép ở Cần Thơ đã giải quyết cho nhiều chị em thoát nghèo, góp phần hạn chế tình trạng phụ nữ bị tội phạm mua bán người dụ dỗ, lôi kéo bỏ địa phương đi làm ăn xa.

 
Cần Thơ tổ chức lồng ghép hàng nghìn cuộc tuyên truyền về phòng chống tội phạm mua bán người
icon

Giai đoạn 2016 - 2020, Sở Lao động – Thương binh và xã hội Cần Thơ đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép công tác phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm mua bán người với 1.134 cuộc với 54.131 lượt người dự.

 
Tỉnh Tây Ninh tiếp nhận 83 nạn nhân vụ mua bán người trong 5 năm
icon

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, từ năm 2016 đến tháng 6/2020 đã tổ chức tiếp nhận, xác minh, xác định, trao trả 83 nạn nhân qua các vụ xử lý hình sự về mua bán người.

 
Tây Ninh chưa xây dựng mô hình hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán
icon

Mặc dù các chỉ tiêu đạt 100% nhưng tỉnh Tây Ninh chưa xây dựng được mô hình hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân trên địa bàn tỉnh.

 
Thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người ở vùng khó khăn
icon

Không dùng thủ đoạn lừa gạt như trước, các đối tượng công khai ngã giá, rủ rê nạn nhân đi lấy chồng ở nước ngoài sẽ có cuộc sống nhàn hạ hơn và sẽ có một số tiền giúp đỡ gia đình nên một số nạn nhân tự nguyện đi theo...