Thanh Hóa: Tổng vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh hóa vừa ban hành kế hoạch thực hiện “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường sẽ được thực hiện nhằm tiêu diệt mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là bệnh cúm gia cầm, dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng, bệnh dại… đảm bảo môi trường an toàn dịch bệnh, giảm thiệt hại về kinh tế và an toàn thực phẩm.

Để thực hiện tốt, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các cấp, các ngành phối hợp thực hiện chặt chẽ, đồng bộ.

Việc khử trùng, tiêu độc phải được vệ sinh cơ giới trước, sau đó tiến hành khử trùng, tiêu độc bằng hoá chất sát trùng đối với tất cả các đối tượng thuộc diện phải vệ sinh, khử trùng, tiêu độc.

 

Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm được thực hiện đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 20/9/2020 đến ngày 20/10/2020

PV

Chủ đề :

Dịch cúm gia cầm

 
List comment