Lào Cai tiêm phòng 1,4 triệu liều vắc xin cúm gia cầm

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lào Cai vừa triển khai công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi tại 9 huyện, thành phố, thị xã. Theo đó, đã tiêm được 1,4 triệu liều vắc xin cúm gia cầm. 

Để chủ động phòng, chống dich bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã triển khai công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi tại 9 huyện, thành phố, thị xã.

Hiện, Chi cục đã tổ chức tiêm phòng được 1,968 triệu liều vắc xin các loại cho đàn gia súc, gia cầm tại các địa phương, đạt 64% kế hoạch năm.

Cụ thể, tiêm vắc xin lở mồm long móng trâu, bò 114 nghìn liều; vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò 114 nghìn liều; vắc xin  cúm gia cầm 1,4 triệu liều; vắc xin tụ huyết trùng lợn, tả lợn 126 nghìn liều; vắc xin dại cho đàn chó 62 nghìn liều.

 

Bên cạnh số lượng vắc xin ngân sách tỉnh hỗ trợ, người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã chủ động đầu tư kinh phí mua một số loại vắc xin tiêm phòng cho lợn, như: Lép tô, Ecoli, viêm phổi, suyễn lợn, Circo, đậu dê… ước khoảng 320 nghìn liều; vắc xin gia cầm, như: Newcastle, Gumboro, tụ huyết trùng ước khoảng 960 nghìn liều.

PV

Chủ đề :
 
List comment