Khánh Hòa tổ chức tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng chống dịch bệnh cho gia cầm

Hiện nay, dịch cúm gia cầm đã xảy ra trên phạm vi rộng, để phòng chống dịch bệnh, từ ngày 20/9 đến 20/10/2020, tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường.

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, 8 tháng đầu năm 2020, các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm đã xảy ra ở phạm vi rộng và có nguy cơ gia tăng vào các tháng cuối năm, phổ biến là cúm gia cầm, dịch tả heo châu Phi, lở mồm long móng, bệnh dại…

Kết quả giám sát cho thấy, các loại mầm bệnh vẫn còn lưu hành với tỷ lệ tương đối cao ở ngoài môi trường và ở quần thể gia súc, gia cầm; trong điều kiện đàn vật nuôi đang tăng nhanh, thời tiết thuận lợi cho các loại mầm bệnh phát triển; hoạt động vận chuyển động vật, các sản phẩm động vật giữa các địa phương tăng cao. Do đó, nguy cơ dịch bệnh gia súc, gia cầm xảy ra vào các tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021 rất cao.

Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế, bộ yêu cầu các địa phương tổ chức tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường tại các vùng trọng điểm, vùng nguy cơ cao, thường xuyên xuất hiện dịch bệnh để tiêu diệt các loại mầm bệnh. Thời gian thực hiện đồng loạt từ ngày 20-9 đến 20-10-2020.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương về việc triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường.

Theo đó, tỉnh yêu cầu các sở: NN&PTNT, Tài chính, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, các cơ quan liên quan chủ động triển khai thực hiện tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường.

PV

Chủ đề :

Dịch cúm gia cầm

 
List comment