Đồng Nai: Kiểm soát các cơ sở nuôi chim yến phòng chống dịch cúm gia cầm

Người nuôi chim yến ở TP Long Khánh (Đồng Nai) phải bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường, phòng chống dịch cúm gia cầm.

Mới đây, UBND TP Long Khánh vừa đề xuất UBND tỉnh cùng các cơ quan chức năng của tỉnh cho phép nuôi chim yến tại 5 xã mới lên phường gồm: Bàu Sen, Xuân Lập, Suối Tre, Xuân Tân, Bảo Vinh.

Hiện nay người dân trên địa bàn thành phố có nhu cầu xây dựng nhà để nuôi chim yến, nhiều khu vực có dân cư thưa thớt, phù hợp để phát triển nuôi chim yến.

Thời gian qua, TP Long Khánh đã triển khai thực hiện công tác quản lý nuôi chim yến theo quy định tại Luật Chăn nuôi năm 2018.

 

Theo đó, người nuôi chim yến phải bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường, phòng chống dịch cúm gia cầm, không để xảy ra tình trạng phát sinh mới hoặc cơi nới nhà ở thành nhà nuôi chim yến không đúng theo quy định.

Bên cạnh đó, để hoàn thiện những quy định về nuôi chim yến, TP Long Khánh cũng đang tham gia đóng góp các văn bản, nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh.    

PV         

Chủ đề :
 
List comment