Bình Thuận: Tiêm phòng các loại dịch bệnh trên gia súc, gia cầm đạt hơn 1 triệu liều

Theo Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận, trong tháng 10/2020, tỉnh đã triển khai tiêm phòng các loại dịch bệnh trên gia súc, gia cầm đạt 1.032.234 liều, lũy kế 21.612.751 liều; kiểm dịch động vật các loại 180.150 con, lũy kế 3.154.010 con.

Theo số liệu từ Cục Thống kê, trong tháng 10, tình hình chăn nuôi gia súc và gia cầm trên địa bàn tỉnh phát triển tốt, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh ổn định, một số bệnh truyền nhiễm xảy ra trên gia súc, gia cầm ở mức độ lẻ tẻ không lây lan thành dịch.

Ước tại thời điểm 15/10/2020, tổng đàn trâu 8.870 con, tăng 0,1% so với cùng kỳ; đàn bò 171.100 con, tăng 2,3% so với cùng kỳ; đàn lợn 288.100 con, tăng 10% so với cùng kỳ; đàn gia cầm 3.848 ngàn con, tăng 9,9% so với cùng kỳ (trong đó, đàn gà 2.310 ngàn con, tăng 15,7%).

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh có thể xảy ra, ngành chức năng đã phối hợp với các địa phương tăng cường giám sát dịch bệnh, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp gia súc, gia cầm bị bệnh; thực hiện triển khai tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường tại các vùng trọng điểm, vùng nguy cơ cao thường xuất hiện dịch bệnh trên địa bàn để tiêu diệt các mầm bệnh; vận động người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm và quản lý giết mổ động vật.

 

Trong tháng 10/2020, đã triển khai tiêm phòng các loại dịch bệnh trên gia súc, gia cầm đạt 1.032.234 liều, lũy kế 21.612.751 liều; kiểm dịch động vật các loại 180.150 con, lũy kế 3.154.010 con; kiểm soát giết mổ 7.614 con, lũy kế 85.131 con.

PV

Chủ đề :
 
List comment