Phú Thọ quy định mức chi hỗ trợ nạn nhân của hành vi mua bán người

Mới đây, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành Nghị quyết quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi hỗ trợ nạn nhân của hành vi mua bán người trên địa bàn tỉnh.

Ngày 15/7/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi hỗ trợ nạn nhân của hành vi mua bán người trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

Mức chi hỗ trợ người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trực tiếp tham gia quản lý, bảo vệ nạn nhân: 150.000 đồng/người/ngày

Mức chi hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân: Trường hợp nạn nhân có nguyện vọng trở về nơi cư trú nhưng không có khả năng chi trả tiền ăn trong những ngày đi đường, mức hỗ trợ: 70.000 đồng/người/ngày.

Nạn nhân lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ được hỗ trợ quần áo, vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết và các chi phí khác theo khoản 4 Điều 26 của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo hóa đơn thực tế.

Về trợ cấp khó khăn ban đầu, hỗ trợ một lần đối với nạn nhân thuộc hộ nghèo khi trở về nơi cơ trú: 01 tháng lương tối thiểu vùng tại thời điểm trở về nơi cư trú/người (hộ nghèo được hỗ trợ là hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập).

Một số mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và hỗ trợ trực tiếp nạn nhân của hành vi mua bán người trên địa bàn tỉnh Phú Thọ không quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người; Thông tư số 84/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính và các văn bản khác theo quy định hiện hành.

 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, Kỳ họp thứ Mười thông qua ngày 09/7/2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

Phú Thọ không phải “điểm nóng” về tình trạng mua bán người, tuy nhiên do nhu cầu việc làm nên mỗi năm trên địa bàn tỉnh có hàng trăm trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á tìm việc làm. Trong số này không ít trường hợp bị các đối tượng mua bán người lừa bán vào các ổ mại dâm, thậm chí có trường hợp phải bỏ mạng nơi đất khách, quê người. Các cơ quan chức năng chỉ phát hiện, khởi tố được khi nạn nhân trở về tố cáo lên cơ quan chức năng.

Từ năm 2016 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 5 vụ/8 bị can liên quan đến tội phạm mua bán người và có 7 người là nạn nhân của các vụ mua bán người; có 1 vụ/1 bị can không khởi tố do hết thời hiệu. Nạn nhân trong các vụ án là phụ nữ, trẻ em tập trung ở vùng nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Trong số các vụ việc đấu tranh, làm rõ có 4 nạn nhân ở huyện Tân Sơn, còn lại là ở huyện Cẩm Khê, Thanh Ba và các tỉnh Đồng Nai, Long An.

P.Liên

 
List comment